°C
TIME DATE
Ma Emõke nap van.

Ez Debrecen

Debreceni Virágvasárnap: íme a forgalomkorlátozások

A Debreceni Virágvasárnap ünnepi programja miatt rendőri irányítás mellett félpályás forgalom korlátozásra lehet számítani 2018. március 25-én 16.00 és 17.30 között a következő útvonalon: Fórum Bevásárlóközpont - Csapó utca - Kossuth tér - Piac utca - Kossuth utca - Batthyány utca - Szent Anna utca - Piac utca - Kossuth tér a menetirány szerinti jobb szélső forgalmi sávjában. A virágvasárnapi menet Kossuth utcán való áthaladása idején a Kossuth utcát a Piac utca - Burgundia utca közötti szakaszon teljes szélességében lezárják! A virágvasárnapi menet Szent Anna utcán való áthaladása idején a Szent Anna utcát a Piac utca - Klaipeda utca közötti szakaszon teljes szélességében lezárják! A forgalomkorlátozásokkal kapcsolatban külön térkép is segíti a tájékozódást. A szervezők ezúton is köszönik az autósok megértését és közreműködését!

Átadták a DPD regionális depóját a debreceni repülőtéren

A debreceni repülőtér logisztikai bázisán adták át pénteken a DPD Hungária csomagszállító cég regionális depóját.      Herdon István, a repülőteret működtető Xanga cégcsoport elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a logisztikai bázis fejlesztését  2011-ben kezdték meg, az azóta elkészült, összesen 27 ezer négyzetméter alapterületű ipari és logisztikai létesítményekben 12 vállalat mintegy 300 embert foglalkoztat.      Hosszú Csilla, a DPD Hungária Kft. ügyvezetője hozzátette: cégük a nemzetközi DPDgroup hálózat tagjaként Európa második legnagyobb nemzetközi csomagszállítási hálózatának része. A társaság a most átadott debrecenivel együtt tizenkilenc vidéki és két budapesti depóval rendelkezik, 240 dolgozót foglalkoztat, és közel 700 alvállalkozó futárral dolgozik együtt a belföldi és nemzetközi csomagszállításban. (MTI)

Nem volt járda, lett járda Debrecenben

Debrecen önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet fordít a megfelelő, rendezett településkép fenntartására, fejlesztésére. A rendezett ingatlanok, tiszta közterületek fontosak, így az önkormányzat lehetőségeihez mérten a költségvetésben biztosított járda- és útfejlesztések mellett olyan lakossági igényeket is igyekszik kiszolgálni, melyek által a lakosok az önkormányzat által biztosított beton járdalapokkal tehetik kulturáltan járhatóvá a lakókörnyezetük, lakóépületeik előtti területet. A járdalapok kihelyezésével olyan járdaszakaszok épülhetnek, melyek a lakók számára ideiglenesen megnyugtató, minőségi megoldást jelentenek. A város gazdasági programjának fontos része a foglalkoztatás bővítése a közfoglalkoztatottak bevonásával is. Debrecenben példaértékű közfoglalkoztatási tevékenység zajlik.  Ennek egyik formája – a Start közmunkaprogram adta lehetőséggel élve –, hogy közfoglalkoztatottak által gyártott beton járdalapokat a lakókörnyezet, a közterületek szépítésére használjuk fel. Ezzel az értékteremtő munkával a közfoglalkoztatottak jelentős segítséget nyújtanak a városüzemeltetéshez. A Dehusz Nonprofit Kft. idén összesen 550 közfoglalkoztatottnak ad majd munkát. A létszám feltöltése zajlik, a jelenlegi létszám körülbelül 350 fő. A járdalapok készítését 10 fő végzi. A Dehusz 2017-ben kezdte el a járdalapok gyártását, s akkor összesen 7000 darabot készítettek, figyelembe véve a város 2015-ös és 2016-os ilyen jellegű igényeit. Jelenleg több ezer, 40x40 centiméteres, 5 centiméter vastag beton járdalapot tárolnak a Dehusz Galamb utcai telephelyén. A járdalapokra való lakossági igények felmérése egyébként az önkormányzatnál már évek óta folyamatos. Az igényeket egész évben, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán, formanyomtatvány (amely elektronikusan is letölthető a következő címről: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/cikkek/e-varosuzemeltetes-nyomtatvanyok) kitöltésével lehet jelezni, illetve az önkormányzati képviselők is segítséget nyújtanak az igényléshez. Az igénylés feltétele, hogy a járdát Debrecen közigazgatási területén lévő saját ingatlannal határos közterületen kell kiépíteni úgy, hogy a járda minimum 80 centiméter (2 sor) szélességű legyen. Egy négyzetméternyi felület takarásához 2 sorban lerakott járda esetén 5 db, 3 soros járda esetén 8 db járdalap szükséges. A járdalapok gyalogos- és gépjárműbejárók kialakítására nem vehetők igénybe, kizárólag közterületi járda építése, felújítása céljából használhatók fel. A járdalapok lerakásához szükséges ágyazóhomokot szintén az önkormányzat biztosítja és a Dehusz Kft. szállítja ki.  Az önkormányzat az elkövetkező időszakban összesen 4000 db, közfoglalkoztatottak által gyártott beton járdalapot tud a lakosoknak felajánlani. A 4000 db járdalap mellett marad a város által korábban megrendelt munkákra is (például a Kassai úti egyetemi campus melletti járdájának már megkezdett, de az időjárás miatt felfüggesztett cseréjére). Amennyiben a jövő héttől az időjárás engedi, a közmunkaprogram keretében folytatják a járdalapok gyártását.

Hagyományteremtő virágvasárnapi keresztútjárás

Debrecenben 2012 óta a bibliai és néprajzi örökséget egybeolvasztva ünnepelhette a lakosság – a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében - a nagyhetet megelőző virágvasárnapot. 2017-ben azonban a néptáncos lányokkal és a jeruzsálemi bevonulást idéző jelmezesekkel megtartott rendezvény mind az eddig felépített rendjében, mind pedig létszámában jelentős változáson ment keresztül. A város felekezeteinek lelkészeivel egyeztetve egy olyan városi keresztút körvonalazódott, melynek állomásait az egyes felekezetek képviselői „fogadták örökbe”. A tavalyi esemény nagy sikerére való tekintettel a 2018-as virágvasárnapot is ily módon képzelik el a szervezők, melyről a városvezetéssel és a felekezetek vezetőivel karöltve sajtótájékoztatót tartottak.   A Városházán megtartott sajtónyilvános esemény résztvevőit Debrecen polgármestere, Papp László fogadta. A polgármester kiemelte: igen megtisztelő a cívisváros számára, hogy a tavaly hagyományteremtés céljával létrejött virágvasárnapi menet folytatására ebben az évben is lehetőség nyílik. A különböző vallási felekezetek jelenléte fontos karaktere a városnak, s nagyszerű, hogy egy séta, egy körmenet alkalmából együtt ünnepelhetnek a húsvéti ünnepkörhöz kötődően. Polgármester úr azonban jelezte: az igazi feladat itt a Főnix Kft-re és a különböző felekezetekre vár, ezért át is adta szót a sajtótájékoztató többi résztvevőjének. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hangsúlyozta: nem csak egy „egyszerű” felvonulás a virágvasárnapi menet, hanem Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásának a tiszteletére megtartott körmenet. Jézus ekkor a megváltásáért indult el, ezért ez nyitány, a húsvétra való felkészülés nyitánya is egyben. S a püspök fontosnak tartotta az esemény mának szóló mondanivalóját is: manapság, amikor „kiszorítósdi” folyik: hiszen sokan a krisztusi életforma kiszorítására törekszenek, virágvasárnap a Hozsánna!, azaz Segíts, hát! felkiáltással Krisztust is meg kell szólítani. Hogy ne csak mi vonuljunk fel, hanem Jézus is vonuljon be, közénk. Tehát: ne csak felvonuljunk, hanem engedjük, hogy a menet élén eggyel többen legyünk: Krisztus vezessen bennünket! Palánki Ferenc a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspök elmondta: mivel ez eredetileg nem egy körmenet volt, hanem bevonulás, amikor Jézus a szent városba bevonulva elindult a szenvedés útján, ezért a római katolikus liturgia szerint ez nemcsak virágvasárnap, hanem szenvedésvasárnap is. Fontos, hogy a bevonuláskor a nép maga milyen utat járt be: volt, aki szerette Krisztust, pálmaágakkal köszöntve ünnepelte, de a megyés püspök hangsúlyozta: az, aki Feszítsd meg! –et kiáltott, az is bejárt egy utat. A hit megtagadásának útját. Éppen ezért az ember saját magát is megismerheti egy ilyen út során. Hogy ő vajon hogyan viselkedik, melyik utat választja. Az üdvözítő természetesen Krisztus szeretetének az útja. Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája kiemelte: náluk ugyan nincsen keresztút, nem része a hagyománynak, de természetesen ők is csatlakoznak a debreceni vonuláshoz, mert ezzel egy történelmi eseményt elevenítenek fel, élővé, ma is létezővé téve azt. Ehhez nagyon fontosak a kellékek, mint például a megszentelt barkaág. Az atya kiemelte: köszöni, hogy a tavalyi után ismét megvalósul a menet, mert mint mondta, hitébresztő eseménynek találja a közelgő rendezvényt. Asztalos Richárd, a Debreceni Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze szerint a teremtés ma két dologban mutatkozhat meg: a hagyományteremtésben és a kapcsolatteremtésben. S most, a felekezetek összefogásában mindkettőt érezni lehet. A virágvasárnap ugyanakkor azért is fontos, mert ez a böjt lezárása, a böjt utolsó hete, amely időszak erős képet tud mutatni nekünk arról, hogy milyenek is vagyunk. Mekkora az akaraterőnk. Ecce, homo! Íme, az ember! – utalt az esemény önismereti összetevőjére a lelkész. Bereczki Lajos, a Baptista Teológiai Akadémia rektor-helyettese arról nyilatkozott, hogy mennyire áldásos, fölemelő és vigasztaló volt a tavalyi menet, s reméli, hogy az idei is hasonlóan szívet melengető lesz. S utalt az első keresztények virágvasárnaphoz való hozzáállására: ők a vasárnapot a nagyhét részeként ünnepelték, amelyben benne volt a nagypéntek a húsvéttal együtt. S a feltámadott Krisztus szavait idézte: „Én élek, s Ti élni fogtok” – amely mondat azóta is reményt adhat mindenkinek, s értelmet az életnek. Sipos Barnabás, a Debreceni Szentháromság Magyar Ortodox Egyházközség parochusa elmondta: idén „naptárilag” nem esik egybe az ortodox húsvét a nyugati kereszténnyel, náluk a virágvasárnap fog április 1-jére esni, de természetesen csatlakoznak a másfajta liturgia időpontjához, s részt vesznek a menetben. S hangsúlyozta: talán kevesen tudják, de az ortodox húsvétot megelőzően fontos esemény a szent fény bejövetele, amikor húsvét előestéjén, nagyszombaton a jeruzsálemi pátriárka imádságára a Szent sír templomában a mécsesek felgyulladnak, s a sírból kiemelve azokat, a hívek egymásnak adogatják a szent lángot. A láng egyik fontos tulajdonsága, hogy nem éget. A hívek odatarthatják a szakállukhoz, azt sem pörköli meg. Ez a rítus minden nagyszombaton lejátszódik Jeruzsálemben, s ennek titkából részesülünk itt, Debrecenben is ebben az időszakban. A felekezetek vezetői után Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője a virágvasárnap délután négy órakor, a Csapó utcai sétálóövezettől induló körmenet pontos menetrendjét ismertette. Az indulást barkaszentelés fogja felmagasztosítani, amelyet a Debreceni Helyőrségi Zenekar is kísér. Az út minden egyes, összesen hat állomásán az egyes felekezetek ide vonatkozó igeszakaszait és elmélkedéseit az idei vendégművész, Piros Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművész olvassa fel. A Csonkatemplomot, a Kormányhivatalt, a Szent Anna Székesegyházat és Főplébániát, a Csokonai Színházat, a Városházát és a Kossuth teret érintő útvonal záró eseménye 18 órakor a Nagytemplomban veszi kezdetét, ahol a Debreceni Helyőrségi Zenekar zenés áhítatát, a Dominica Palmarumot lehet meghallgatni. Köszöntőt mond Fekete Károly református püspök, igét hirdet Sajtos Szilárd tábori lelkész, vezényel Pál István őrnagy, közreműködik az Ady Leánykar és Nyíregyházi Egyetem kamarakórusa. Az estet pedig a Debrecenben működő pékségek jóvoltából szeretetvendégség fogja zárni. Gyürky Katalin Fotó: C. Kiss Ilona

Virágvasárnap Debrecenben - íme a részletes program

A virágvasárnap megünneplése 2012 óta Debrecenben azt is jelenti, hogy a Főnix Rendezvényszervező kezdeményezésére a böjti táncokat járó néptáncos lányok Debrecen főutcáján elevenítik fel a néphagyományt kapuzó és karikázó táncokkal, a Kuckó Művésztanyának köszönhetően pedig Jézus jeruzsálemi bevonulását idézik fel a jelmezesek. A bibliai és a néprajzi örökség kezet fog ezen az ünnepen, a szamárháton bevonuló királynak hozsannázó sokaság örvendezése kívánja, hogy templomfalat átlépve ünnepeljenek hívők és a csatlakozó érdeklődők. Így hasonlóan az adventi közös ünnepléshez az utca embere is részese lehet a közösségnek, és „az összefogás ünneptől ünnepig tarthat”. Évről évre katolikus és református lelkészek voltak gazdái a vonulást követő alkalmaknak, a barkaszentelés mellett a szabadtéri áhítat, a közös éneklés rendre a virágvasárnapot követő nagyhét eseményeit is felidézte. 2017-ben mind az esemény eddig felépített rendjében, mind létszámában jelentős változás történt. A felekezetek lelkészeivel egyeztetve egy városi keresztút körvonalazódott, melynek állomásait a különböző felekezetek képviselői „fogadták örökbe”. A tavalyi tapasztalat is arra sarkallta a szervezőket, hogy ezt a közös keresztútjárást hagyománnyá építsék.   Helyszín:       Csapó utcai sétálóövezet (a Fórum előtt) – Kossuth tértől induló stációk – Nagytemplom Időpont:         2018. március 25. | vasárnap | 16.00-19.30 16.00 barkaszentelés a Csapó utcai sétálóövezetben, ünnepi bevonulási menet néptáncos lányokkal 16.30 bibliai keresztútjárás kereszt(y)én(y) felekezetek részvételével 18.00 Dominica Palmarum – a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenés áhítata a Nagytemplomban   16 órától a Csapó utcai sétálóövezetben kezdődik Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita barkaszentelési liturgiája, köszöntőt mond dr. Fekete Károly református püspök, Asztalos Richárd evangélikus igazgató lelkész és Papp László, Debrecen polgármestere, majd Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását idézi meg az ünnepi menet.   Biblai keresztútjárás indul a Kossuth tértől: Kossuth tér (Főnix-szökőkút)– Csonkatemplom – Kormányhivatal – Szent Anna Székesegyház és Főplébánia – Csokonai Színház – Városháza – Kossuth tér (Főnix-szökőkút) útvonalon. Az állomáshelyeken az elmélkedéseket Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész olvassa fel. Közreműködnek a Debreceni Zenede Pendely családjának tagjai, a Kuckó Művésztanya és a Ham Ko Ham. A keresztút stációit az alábbi egyházközségek fogadják örökbe: Debreceni Görögkatolikus Parókia, Debrecen Kistemplomi–Ispotályi Református Egyházközség, Debreceni Evangélikus Egyházközség, Szent Anna Főplébánia, Debreceni Baptista Gyülekezet, Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség. Ahogy az előző hat évben tette, a magyar Református Szeretetszolgálat idén is virágmagokkal ajándékozza meg a jelenlévőket.   18 órától a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenés áhítata kezdődik Dominica Palmarum címmel. Köszöntőt mond dr. Fekete Károly református püspök, igét hirdet Sajtos Szilárd tábori lelkész, őrnagy, vezényel Pál István őrnagy, közreműködik az Ady Leánykar és a Nyíregyházi Egyetem kamarakórusa.

Figyelem! Teljes szélességében lezárják a Gázvezeték utcát

  A debreceni Gázvezeték utca korszerűsítési munkáihoz kapcsolódóan 2018. március 26-án – hétfőn – 8.30 órától teljes szélességben lezárják a Gázvezeték utcának a Mikepércsi út és Epreskert utca közötti szakaszát.   A munkálatok során az érintett útszakaszon csapadékcsatorna építésére, új forgalmi sáv, valamint új aszfaltburkolat kialakítására kerül sor. A munkálatok elvégzéséhez szükséges idő – az időjárási viszonyoktól függően – várhatóan 2 hét. Ez idő alatt a lezárt útszakaszon közlekedő autóbuszjáratok terelőútvonalon fognak közlekedni, melyről a DKV Zrt. honlapjáról (www.dkv.hu) lehet tájékozódni.   A debreceni polgármesteri hivatal tisztelettel kéri a járművezetőket, hogy körültekintően és az építés ideje alatti ideiglenes forgalmi rend jelzéseinek megfelelően közlekedjenek!  

Félidőhöz érkezett a thyssenkrupp debreceni gyárának építése

Félig elkészült a német thyssenkrupp közel 11 milliárd forintos zöldmezős beruházással épülő gyára Debrecenben, ahol még ebben az évben megkezdik a sorozatgyártást.     Papp László, Debrecen polgármestere csütörtökön, a thyssenkrupp bokrétaavató ünnepségén elmondta, a beruházással 250 új munkahelyet hoznak létre a városban, a fejlesztést a kormány 3,8 milliárd forinttal támogatta, az önkormányzat pedig 328 millióval.     Marc de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp Hungary ügyvezetője hozzátette: a debreceni gyár nyárra készül el, és évente több mint hatmillió magas minőségű csavarrugót és stabilizátort állít elő. Fotó: Czeglédi Zsolt (MTI)

Debreceni Szakképzési Centrum: erre érdemes odafigyelni

Az alábbiakban mutatjuk a Debreceni Szakképzési Centrum friss közleményét: A Debreceni Szakképzési Centrum fontosnak tartja, hogy három kérdésben tájékoztassa az érdeklődőket: 2018/2019. tanév 9. évfolyamos beiskolázása Versenyeredmények a 2017/2018. tanévben Önköltséges képzések, felnőttképzések indítása (új portfóliós elem)   Hogyan áll a 2018/2019.tanévre vonatkozó beiskolázás a Debreceni Szakképzési centrum iskoláiban?   2184 helyet hirdettünk meg a tanév elején a következő tanévre a 9. évfolyamra. Ez 5%-os növekedést eredményezve az előző tanévhez viszonyítva 4866 jelentkezőt jelent. Ismét többen jelentkeztek a szakképzésbe. 4866 tanuló 7708 jelentkezését regisztráltuk, fogadtuk a rendszerbe. A 11 iskolából 6 iskola egyértelműen növekedési pályán ível (Bethlen, Brassai, Mechwart, Beregszászi, Péchy, Kreatív). Említést érdemel néhány kiemelten növekedő szakképesítés. Ilyen növekedési pályán lévő szakképesítés: gépgyártástechnológiai technikus, informatika, elektronikai technikus, mechatronikai technikus, gépi forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő, idegenvezető, kisgyermek gondozó, fodrász, kozmetikus, faipari technikus, burkoló, festő, asztalos, vegyipari technikus. Igen nagy sláger a kéttannyelvű szakképesítés választása. Fontos tudni, hogy a 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet, mely a 2017/2018. tanév rendjét szabályozza, meghatározza a legfontosabb határpontokat. 2018. március 20-21-én még módosítható a jelentkezés sorrendje. Az Oktatási Hivatal 2018. április 20-án küldi meg a felvettek névsorát. 2018. április 27-ig történik meg a hivatalos, írásos értesítés.   A Debreceni Szakképzési Centrum rendelkezik keretszámokkal és kapacitással a bővítéshez, minden szakképzés iránt nyitott tanuló számára tudunk életpályát ajánlani.   Sikerek és eredmények a szakmai versenyeken!   Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló tanulója Versenyen taroltak a debreceni szakképzős diákok. A döntőbe 8 intézményből 33 tanuló jutott tovább 12 szakképesítést érintően. A döntő áprilisban lesz az esélyek nagyon jók. A legtöbb döntős a Mechwart 14 fő, Beregszászi 6 fő és a Vegyipari 6 fő tanulóiból került ki. Bízunk valamennyi tanítványunk kimagasló sikerében. A „legversenyképesebb” szakképesítéseink: informatikai rendszerüzemeltető, villanyszerelő, vegyész technikus. Felnőttképzés rugalmasan és gyorsan   Bővítjük képzési portfolióinkat és bevezetjük az önköltséges felnőttképzést. A képzési forma előnyei, a rugalmasság és a gyorsaság. Rövid időn belül lehet szakképestést szerezni rugalmas időbeosztással szakszerűen. 5-10 hónapos képzések önköltséges finanszírozással április-május hónapban indulnak. Először 12 szakképesítést hirdetünk meg, de ezeket folyamatosan bővítjük. Ilyen szakképesítés: CNC gépkezelő, gépi forgácsoló, mechatronikai technikus, társadalombiztosítási ügyintéző, boltvezető, élelmezésvezető, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vendéglátás-üzletvezető, dekoratőr, első lépések a digitális világban, önállóan használom az informatikai eszközöket, hűtő, klíma és hőszivattyú berendezés szerelő.    

Gyász: elhunyt Papp Ferenc

Elhunyt Papp Ferenc tűzoltó őrnagy 2018. március 19-én életének 54. évében elhunyt Papp Ferenc tűzoltó őrnagy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos állományú tagja - közölte a Katasztrófavédelem. Papp Ferenc tű. őrnagy 1964. február 21-én Geszteréden született. A debreceni Landler Jenő Ipari Szakközépiskolában érettségizett 1982-ben, majd 1986-ban szerzett felsőfokú végzettséget a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán, mint üzemmérnök. 1994. november 01-jén a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltóparancsnokság, Gazdasági Osztályának állományában, Anyagi - Technikai Csoportvezetőént kezdte meg pályafutását. 1998. január 01-jétől tiszt, hadnagyi rendfokozattal. 2000. január 01-jétől a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Osztály osztályvezetői beosztását töltötte be, mellyel egy időben főhadnaggyá léptették elő. Ezt követően a Mentésszervezési Osztályon kiemelt főelőadó. Folyamatosan képezte magát, 2002-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán szerzett számviteli-vállalkozási szakértő végzettséget. 2012. évben a Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Osztályát vezette, majd 2016. januárjától az Ellenőrzési Szolgálaton látta el az igazgatóság belső ellenőri feladatait. Szolgálati feladatait nagy szorgalommal és kiemelkedő szakmai tudással végezte. Elhúzódó betegségét méltósággal viselte.

Hároméves a magyarországi görögkatolikus metropólia

Imaórát és ünnepséget tartottak hétfőn Debrecenben abból az alkalomból, hogy Ferenc pápa három évvel ezelőtt, a 2015. március 19-én kelt apostoli konstitúcióval megalapította a Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyházat.      Kocsis Fülöp érsek-metropolita történelmi eseménynek nevezte a görögkatolikus metropólia létrejöttét.      Emlékeztetett arra, hogy a pápa Debrecent jelölte ki a metropólia központjának, egyidejűleg főegyházmegyei rangra emelte a hajdúdorogi egyházmegyét, egyházmegyei rangra a korábbi miskolci exarchátust, és megalapította a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegyét. Reményét fejezte ki, hogy "jelenlétük áldás lesz Debrecen számára".      Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen egyébként görögkatolikus polgármestere arról beszélt, hogy a város történetében fontos a hit, a valláshoz kötődés.      A református egyház erős bázis a "kálvinista Rómában", de a város nyitottságát jelzi, hogy több mint 300 éve visszafogadták a római katolikusokat, és ma mindent megtesznek azért, hogy a görögkatolikusok is otthon érezzék magukat Debrecenben - mondta a polgármester, s utalt arra az épületre, amelyet az önkormányzat biztosított a metropólia elhelyezéséhez.       Papp László köszöntőjében fontos értéknek nevezte az egyházak debreceni együttműködését.      Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Debrecen korábbi polgármestere különleges dokumentumot ajándékozott az évfordulón a metropóliának. A II. Rákóczi Ferenc által aláírt eredeti dokumentum az első görögkatolikus család letelepedését engedélyezte Debrecenben.      Kósa Lajos kiemelte, hogy az engedélyt 1703-ban örökös főispánként adta ki II. Rákóczi Ferenc, aki csak később lett erdélyi fejedelem. Az oklevél tartalmazta azt a kiváltságot, hogy a városba települő "görögöket" - akik hűségesen szolgálják az ő ügyét - baj ne érhesse, és a saját ügyeikben maguk dönthessenek.      A miniszter, mielőtt átadta a dokumentumot Kocsis Fülöp érsek-metropolitának és az oklevél másolatát Papp László polgármesternek, arról beszélt, hogy "Debrecent mindig a hit tartotta meg".        "A makacs kálvinság felszíne alatt ma is az erős szolidaritás jellemzi Debrecent, a hit és a magyarság egyik fellegvárát" - mondta Kósa Lajos, hozzátéve: az összefogás ma is kötelesség, amikor Európában "védekeznünk kell egy olyan invázió ellen, ami alapvetően veszélyezteti identitásunkat, hitünket". (MTI) Archív fotó.

Kedvező kormánydöntés a nagyerdei strand ügyében

A Modern Városok Program egyik fontos pontja a Nagyerdő fejlesztése, amelyre a kormány Orbán Viktor miniszterelnök és Papp László polgármester 2015. május 18-i megállapodásának megfelelően 4 milliárd forintot fordít a kormányzat. A kormány – ígéretének megfelelően – három részletben átutalta a debreceni önkormányzat számára a 4 milliárd forintot. 2015 nyarán a Debreceni Gyógyfürdő Kft ötletpályázatot hirdetett a nagyerdei strand felújítására, amelynek győztese Bordás Péter pályaműve lett. A kiírt tervezési közbeszerzési eljárás eredményeként a kiviteli tervek elkészítésére is a Bord Építész Stúdió kapott megbízást.   A kiviteli tervek véglegesítése jelenleg is zajlik. A műszaki költségbecslések és az építőipari árak emelkedése alapján a korábban meghatározott 4 milliárd forint nem elegendő a strand megújítására.   Annak érdekében, hogy a beruházást a megfelelő színvonalon és szolgáltatásokkal lehessen megépíteni, Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter javaslatára a kormány legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy további 2 milliárd forinttal támogatja a beruházást.   Műszaki leírás   A fejlesztés után a nagyerdei strand teljes vízfelülete 2000 négyzetméterrel nő, a korábbi 3600 négyzetméterről 5600 négyzetméterre változik.   1600 négyzetméteren alakítjuk ki a Gyermekvilág-ot, amelyben gyermekpancsoló (0-4 év), gyermekmedence (4-8 év), spraypark és új hullámmedence kerül kialakítása.   1150 négyzetméteren alakítjuk ki a Kalandmedencét a 8 év feletti gyermekeknek.   200 négyzetméteres ugrómedence is létesül. Ehhez az élményelemhez kötélhimba és 4 méteres mászófal is kapcsolódik.   1200 négyzetméteren alakítjuk ki a Sportvilágot, amelyben 50 méteres és 33 méteres úszósáv is lesz, emellett vízilabdapálya és tanmedence is helyet kap.   200 négyzetméteren relaxációs medence, 3 különböző hőfokkal kialakított 700 négyzetméteres gyógymedence, 550 négyzetméteres lassú folyó sodrómedence is lesz a strandon.   Különleges látványosság lesz a napozó terasz 2 vízibárral.   8 db csúszda kerül kialakításra, amelyből 2 db test, 2 db csúszógumis, 2 db családi és 2 db gyermekcsúszda létesül.   A nagyerdei strand keleti oldalán, a sétánnyal párhuzamosan 900 négyzetméteres épület lesz, amelyben vendéglátóipari egységek is kialakíthatók oly módon, hogy mind a strand, mind a sétány irányába tudjanak árulni. Terveink szerint fedett gyermekfoglalkoztató is lesz ezen a soron. Valamennyi vendéglátó egység a strand front felé nyitott, elegáns kiszolgáló pulton keresztül lesz megoldott. Minden vendéglátó egység alapvető „fogyasztó tere” a vendéglátó udvaron lesz, amely egységes, elegáns dizájn szerint kerül létrehozásra.     A nagyerdei strandon a bontás 2018 februárjában elindult, a megbízott vállalkozás a szerződés szerint 6 hónap alatt végez a munkával. Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek véglegesítése után várhatóan 2018. április közepén kiírja az önkormányzat és annak sikeres lezárása után 2018 nyarán elindulhat az építkezés a nagyerdei strandon.  

Felismeri? Állítólag kórházból vitt el egy pénztárcát

A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.   A Debreceni Rendőrkapitányság nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetése miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2017. december 29-én 10 óra és 12 óra 30 perc között bement egy debreceni egészségügyi intézmény egyik irodájába és onnan ellopott egy pénztárcát. Az ismeretlen a kórházból egy Péterfia utcai bevásárlóközpontba ment, ahol egy ATM-ből pénzt akart felvenni egy, a tárcában lévő bankkártyáról. A biztonsági kamera az elkövetőről felvételt készített. A Debreceni Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107-es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli. (police.hu)      

Még van áramkimaradás Hajdú-Biharban, helyreállt a villamosközlekedés Debrecenben

Folyamatosan állítják helyre az áramszolgáltatást Hajdú-Biharban. Ahol még nincs áram, ott továbbra is folyamatos a rendőri jelenlét - tájékoztatta a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata hétfő délelőtt az MTI-t.     Még húsz településen - Bakonszeg, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Hajdúszoboszló, Kaba, Kismacs, Nádudvar, Nagyhát, Nagyhegyes, Nagymacs, Nagyrábé, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Telekföld, Tetétlen - akadozik az áramellátás.     Debrecenben időközben teljesen helyreállt a villamosközlekedés - jelezte a DKV közlekedési társaság sajtóügyeletese az MTI-nek.     Csohány Andrea emlékezetett arra, hogy az 1-es és 2-es villamosokat a rendkívüli időjárás miatt szombat este hétkor kényszerült leállítani a DKV. Az ónos eső miatt a felsővezetékeken 3-4 milliméter jég keletkezett.     Az 1-es vonalon vasárnap délutánra sikerült helyreállítani a menetrend szerinti közlekedést, ott vasárnap éjszaka is közlekedtek a járművek, ezzel igyekeztek megakadályozni a vezetékek újbóli jegesedését. Hétfő reggelre a 2-es villamos felsővezetékeit is jégtelenítették, így hétfő délelőttre teljesen helyreállt a menetrendszerű villamosközlekedés Debrecenben.

Halálos baleset történt Debrecenben

Egy gépkocsi elütött egy gyalogost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.   A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2018. március 17-én 18 óra 50 perc körül Debrecen, Monostorpályi úton haladt egy személyautó Pac irányába, amikor az úttesten elütött egy szabálytalanul áthaladó gyalogost. Az 52 éves helyi nő a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat a környező utcákba terelik. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. (police.hu)

Önkormányzat: ítéletidő várható Debrecenben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) a legmagasabb (piros) figyelmeztetést adott ki három megyére, többek között Hajdú-Biharra. Az OMSZ jelentése szerint szombaton a késő délutáni, esti óráktól Debrecenben és környékén ónos és fagyott eső hullhat, ami miatt viszonylag rövid idő alatt több milliméteres jégbevonat képződhet az utakon.   Az ónos eső mellett erős hófúvásra is számítani kell, amelynek sebessége elérheti akár a 60-85 km/h-t is. Később észak, északkelet felől egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. Vasárnap reggelig összefüggő hótakaró alakulhat ki. Ennek vastagsága a 20 cm-t is meghaladhatja.   A debreceni önkormányzat az időjárás-előrejelzés alapján 2018. március 14-én meghosszabbította a 2018. március 15-én lejáró szolgáltatási szerződését a síktalanítást végző AKSD Kft-vel 2018. március 26-ig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat legmagasabb fokú figyelmeztetésének ismeretében 2018. március 17-én, szombaton 15 órától a debreceni önkormányzat készenlétet kért az AKSD Kft telephelyén. 30 munkavállaló, 7 szóró- és hótoló nagy gép a 160 kilométer hosszúságú fő közlekedési útvonalak tisztítására és síkosságmentesítésére, valamint 24 kisebb jármű a járdák és a peronok járhatóvá tételére áll készenlétben. A debreceni önkormányzat fokozott figyelmet kért a hajléktalanokat támogató Refomix Kft-től, valamint megnyitotta a Városi Szociális Szolgálat Idősek Házát, ha további férőhelyekre lenne szükség a segítségre szorulók számára. Fokozott figyelmet kérünk a közlekedőktől. Akinek nem muszáj, inkább ne induljon útnak.

Bitskey István: Ez nagy elismerés

"Nagy elismerés a Széchenyi-díj, amely az egész tudományágnak és annak a közösségnek is szól, amelyben az elmúlt több mint negyven évben dolgoztam" - mondta az MTI-nek Bitskey István irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa, aki a nemzeti ünnepen a Parlamentben Széchenyi-díjat vehetett át.     A 76 éves professzor a régi magyar irodalom, a reneszánsz és a barokk korszak, valamint Pázmány Péter korának, illetve életművének bemutatása területén folytatott példaértékű, nemzetközileg is elismert tudományos kutatói-oktatói pályája, továbbá a debreceni irodalomtudományi képzés magas színvonalához hozzájáruló, széles körű oktatás- és tudományszervező tevékenysége elismeréseként kapta a díjat.     "Ha valaki egy ilyen szép kitüntetést kap, meg kell emlékeznie azokról a közösségekről, amelyek mögötte álltak a munkájában. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében kristályosodott ki mindaz, amit később a könyveimben megírtam, de mindig szorosan együttműködtem a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetével, különösen annak barokk és reneszánsz osztályával, illetve az egri főiskola is, ahol díszdoktorrá avattak, komoly hatással volt a pályafutásomra" - emlékezett vissza Bitskey István, aki egriként a hatvanas években került kapcsolatba Debrecennel, ahol az egyetem magyar-történelem szakának hallgatója volt öt évig, majd katonai szolgálatát is a városban töltötte.     Mint mondta, az egyetemi évek alatt alapozta meg azt a tudást, amelyre a későbbiekben szert tett. Miután megkapta diplomáját, az egri főiskolán tanított, majd tudományos ösztöndíjas volt az akadémián, a debreceni egyetemen 1975 óta dolgozik.      A professzor szerencsésnek tartja magát, hogy két nagy felekezet irodalmát is tanulmányozhatta, hiszen az egri érseki főegyházmegyei könyvtárban többnyire a katolikus, a debreceni református kollégiumban pedig a református irodalommal ismerkedett meg. "Talán ennek is köszönhető, hogy máig erős bennem az ökumenikus szemlélet, és azt hiszem, hogy a mai világban nagy szükség lenne ennek a szemléletnek az erősödésére" - fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a magyar kultúra éppen azért olyan érdekes és annyira szép, mert egyházi szempontból is sokszínű.     A természettudományok 21. századi előretörése kapcsán szomorúan jegyezte meg, hogy az irodalom jelentősége visszaszorulóban van, ugyanakkor szerinte nem szabad, hogy szembeálljanak egymással az elektronikus felületeken megjelenő szövegek és a nyomtatott írások. "A kettő kiegészíti egymást, az internet nem helyettesíti az olvasást, adatokat ugyan kereshetünk a világhálón, de a könyvek olvasása egy lassúbb művelet, amely közben gondolkodunk és fejlődik a szókincsünk is" - mondta a professzor, akinek tizenhat eddig kiadott könyvéből négy külföldön, idegen nyelven - kettő németül, egy-egy olaszul és szlovákul - jelent meg.     "Nem könnyű, de szeretnék lépést tartani a szakirodalommal, több tanulmány megírását is tervezem, a következő generáció tagjainak pedig segíteni akarok abban, hogy doktori fokozatot szerezzenek, habilitáljanak, akadémiai szerepet kapjanak" - mondta terveiről Bitskey István. (MTI)

Berkesi Sándort meglepte az elismerés

Rendkívül meglepett a kitüntetés, hiszen az egyházzenészek nincsenek olyan rivaldafényben, mint a világi előadók - mondta el az MTI-nek Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület nyugalmazott zenei igazgatója, a Debreceni Református Kollégium Kántusának vezetője, akit Kossuth-díjjal tüntettek ki a nemzeti ünnepen a Parlamentben.     Az indoklás szerint a neves egyházzenész a magyar protestáns énekkultúra megőrzését és továbbadását elhivatottan szolgáló értékteremtő művészi és tanári pályája, valamint a határon túli magyarság körében végzett kiemelkedő zenepedagógusi munkája elismeréseként kapta a díjat.     Berkesi Sándor több mint fél évszázados szolgálata során "misszionáriusnak tartotta mindig magát": a debreceni Református Kollégium Kántusának irányítása mellett mindig ott volt, ahol úgy érezte segítenie kell. Főként a rendszerváltás utáni időszakban volt szükség a segítségre, amikor beindultak a református iskolák. Ezekben az években Debrecen mellett karvezetést tanított a nagykőrösi református tanítóképzőben, a sárospataki református teológián, és több mint húsz éven át Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen.     Nagyváradra azért is ment szívesen, mert "a határon túliaknál felértékelődik a segítség", s különösen így volt ez, amikor kiderült, hogy a diákjai zömmel a történelmi Székelyföldről - Hargita, Csík, Kovászna, Maros megyék környékéről - érkeztek Váradra. "Elgyönyörködtem abban, hogy a többségük visszamegy szülőföldjére, s mindazt amit Váradon tanult viszi haza, otthon kamatoztatja karvezetésben, kórusépítésben, kórusszervezésben" - mondta Berkesi Sándor, aki kórusépítésben maga is sokat tett Debrecen és Nagyvárad mellett az Észak-magyarországi Református Egyházkerületben, illetve Székelyudvarhelyen is.     Harmadéves volt még, amikor a budapesti Zeneakadémián "kedves professzora, Gárdonyi Zoltán, akiről akkor még nem tudta, hogy egyházzenészként is jelentős", jelezte: tanárt keresnek a debreceni református gimnáziumba, s őt javasolná.     "Örömmel vállaltam, el sem akartam hinni, hogy a több száz éves intézmény egy kezdő tanárt hív" - emlékezett vissza a kezdetekre Berkesi Sándor, aki a tanári állással együtt az 1739-ben alakult Kollégiumi Kántus karnagya is lett és azonnal bekapcsolódott a nyári kántorképzésbe.     1967-ben "óriási lendülettel és dinamizmussal" fogott neki a munkának Debrecenben, s nem bánta meg akkori lépést: "ma is ugyanígy döntenék" - fogalmazott.     Kórusaival - a Kántus mellett tíz évig vezette a debreceni orvosegyetem kórusát, és a nagyváradi kórust - 27 országban léptek fel, s mindenütt igyekeztek felkeresni a helyi református gyülekezeteket is, hogy segítsenek "a közös egyházzenei nyelv kialakításában". A debreceni volt ugyanis az egyetlen olyan kollégium, ahol a református gimnázium megszakítás nélkül működött az államosítás éveiben is, ahol "olyan műhely élt, dolgozott és szolgált, amely átmentette ezt a fajta lelkiséget" - magyarázta.     Berkesi Sándor üzent a Zeneakadémia mai fiatal hallgatóinak is, kérve tőlük: "a zászlót magasra emeljék, legyenek büszkék arra, hogy egy olyan 20. századnak az örökösei, amely fantasztikus valutáris értéket képvisel". Illyés Gyula szavait idézte, aki példamutató nagy ikerpárnak hívta Bartókot és Kodályt, majd Szabó Dezsőt, aki azt mondta: őket kettejüket "egy mennyei jóvátételi bizottság ajándékozta a magyar 20. századnak".     "Ha csak ennek próbálják az értékeit őrizni, és netán továbbfejleszteni és felmutatni itthon és külföldön, akkor azt hiszem, nem éltek hiába" - üzent a fiatal zenészeknek az immár Kossuth-díjas egyházzenész. (MTI)

Lobog a lobogó Debrecenben is

Katonai tiszteletadással felvonják Magyarország lobogóját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség előtt a debreceni Kossuth téren március 15-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Figyelem! Lezárják a Gázvezeték utcát

A debreceni Gázvezeték utca korszerűsítési munkáihoz kapcsolódóan 2018. március 19-én 8.30 órától teljes szélességben lezárják a Gázvezeték utcának a Mikepércsi út és Epreskert utca közötti szakaszát. A munkálatok során az érintett útszakaszon csapadékcsatorna építésére, új forgalmi sáv, valamint új aszfaltburkolat kialakítására kerül sor. A munkálatok elvégzéséhez szükséges idő – időjárástól függően – várhatóan 2 hét. Ez idő alatt a lezárt útszakaszon közlekedő autóbuszjáratok terelőútvonalon fognak közlekedni, melyről a DKV Zrt. honlapjáról (www.dkv.hu) lehet tájékozódni. A gépjárművezetők részére az érintett útszakasz elkerülése érdekében az Epreskert utca igénybe vételét javasolja a debreceni polgármesteri hivatal. Egyben kéri a járművezetőket, hogy körültekintően és az építés ideje alatti ideiglenes forgalmi rend jelzéseinek megfelelően közlekedjenek!

Remek programok az ünnepre

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a Debreceni Művelődési Központ két egységében, a Belvárosi és az Ondódi Közösségi Házakban is nagyszabású családi rendezvényekkel emlékeznek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire.     Március 15-én, 14 órától „TALPRA MAGYAR!” címmel családi táncházat szerveznek a Motolla Egyesülettel közösen a DMK Belvárosi Közösségi Házában. A kézműves sarokban nemzeti színű zsinórt és kokárdát készítenek, gyöngyöt fűznek, lovacskát alkotnak, színeznek, faragnak. Tánctanítással egybekötve a magyar verbunk és páros tánc gazdag hagyományából (széki verbunk, sűrű és ritka tempó; feketelaki táncok: lassú magyar és csárdás; Küküllő menti táncok; szatmári és vasvári verbunk) láthatnak ízelítőt az érdeklődők. „MAGYARORSZÁG NAGY VITÉZSÉG” címmel a debreceni CÍVIS BANDA és MOLNÁR MIKLÓS ad műsort a ’48-as népdalokból és katonanótákból. A zenészek a közönséget is bevonják a daltanulásba. A szünetekben Juhász Erika és Bárdosi Ildikó ’48-as népdalokat tanít. Közreműködik a Debreceni Népi Együttes, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a Főnix Néptáncegyüttes, a Debreceni Honvéd Táncegyüttes, a Hortobágy Néptáncegyüttes.   Március 15-én, 15 órától „SÜVEGEMEN NEMZETISZÍN RÓZSA” címmel az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeznek a DMK Ondódi Közösségi Házában. A kézműves játszóházban csákót, pártát, kokárdát készítenek. A Debreceni Népi Együttes táncosai műsort adnak. A talpalávalót Bíró Imre és zenekara húzza.   A rendezvényekre a belépés díjtalan!

Ezek a programok lesznek március 15-én Debrecenben

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc kitörésének 170. évfordulóján, 2018. március 15-én Debrecen kulturális intézményeinek széles körű összefogásával impozáns programsorozatban vehet részt a lakosság. Hogy mi minden várható csütörtökön, és az ezt „körülvevő” napokban, arról a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében tájékoztatták a sajtó képviselőit.   A Debrecen főterén megtartott sajtónyilvános eseményen – amelyet az Ady Endre Gimnázium tanulói nyitottak meg egy gitáron kísért, megzenésített Arany János vers eléneklésével - Széles Diána, a város alpolgármestere közölte: rendhagyó módon, az eddigi évek hagyományától eltérően azért tájékoztatják most a március 15-ei programok kapcsán a médiát, mert idén először nem a Bem téren, hanem a Kossuth téren fogják felhúzni az ünnepi zászlót március 15-én, délelőtt fél tízkor. A helyszínváltoztatás oka, hogy megérkezett a városba egy huszonkét méter magas zászlórúd, amelynek, úgy érezték, mindenképpen a város főterén van a helye. A zászlófelvonást koszorúzás kíséri, s az itt elhangzó ünnepi beszéd után vonul majd az ünneplő tömeg a Petőfi térre – ahol az idénre meghirdetett Családok éve jegyében – családi programokkal várják a közönséget. Arról, hogy mi várható a Petőfi téren, már Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője beszélt. Az ügyvezető elmondta: mielőtt a Kossuth térre érnének, a forradalom és szabadságharc eseményeit is szimbolizáló helyeken meg fognak állni. A Régi Városháza vagy a Megyeháza előtt is fogják – például a sajtótájékoztatót felvezető Ady Endre Gimnázium tanulóinak közreműködésével – szórakoztatni a közönséget. A Petőfi téren pedig olyan debreceni, ma már a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanuló fiatalok várják a tömeget, mint Kurely László, Márkus Luca és Hevesi László. Fellép majd a Törköly Zenekar és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes is, látható lesz a Széki tánchistóriák című produkcióból egy részlet a Debreceni Népi Együttes és a Forgórózsa Táncegyüttes előadásában, de lesz énektanítás, táncház, a gyerekek pedig pónilovagolhatnak is. Bódor Edit jelezte: ha esetleg eső lenne, a vonulást a Petőfi térre akkor is megtartják, viszont rossz idő esetén a zenei programoknak a Kölcsey Központ Bálterme fog helyet biztosítani. Az eseménysorozathoz – ahogyan a korábbi években is – most is csatlakozik a Debreceni Művelődési Központ illetve tagintézményei. Az intézetigazgató Jantyik Zsolt elmondta: már ma, azaz március 13-án is várja a látogatókat a Csapókerti Közösségi Ház „Pilvax kávéháza”, ahol a gyerekek például Kossuth-bankót is gyűjthetnek, holnap, azaz március 14-én az Újkerti Közösségi Házban történelmi játszóházat tartanak, 15-én pedig a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében „Talpra, magyar” címmel, 14 órától egészen 20 óráig, tehát a Petőfi téri programsorozatot követően családi kézműves délutánt és táncházat rendeznek. A Debreceni Ifjúsági Ház szintén nem marad ki az eseményszervezésből. Halász D. János igazgató a sajtótájékoztatón elmondta: immár harmadik éve csatlakoznak a március 15-ei programsorozathoz, mégpedig már március 14-én délelőtt: az ifjúsági ház Nagytermében „fiatalos” megemlékezést tartanak. 10, 11 és 12 órától várják az érdeklődő – elsősorban középiskolás – diákokat egy interaktív kikapcsolódásra, Üzenet a múltból – Zenés Pilvax címmel. A hangulatot nem más, mint a Rocksuli, a Dilemma Drámaszínpad és a Van Gogh Füle Alternatív Színházi Műhely fogja biztosítani. A március 15-ei, és az azt körülölelő napok teljes programjáért kattintsanak a www.fonixinfo.hu oldalra. Gyürky Katalin

Financial Times: A jövő európai városa Debrecen

Ünnepélyes keretek között vehette át a Financial Times fDI Strategy magazinjának legjobb tőkevonzási stratégiáért járó díját a small cities kategóriában 2018. március 13-án a franciaországi Cannes-ban Papp László polgármester. Az elismerés feljogosítja Debrecent, hogy 2018-2019-ben viselje A jövő európai városa címet.   - Négy évvel ezelőtt, 2014-ben indítottuk el azt a befektetési stratégiát, amellyel rendkívüli sikereket értünk. Debrecen tőkevonzó képessége ma sokkal jobb, mint néhány évvel ezelőtt. Az utóbbi 4 évben 23 vállalat döntött debreceni fejlesztés mellett, létrehozva ezáltal több, mint 4700 új munkahelyet. Ezek az eredmények a világ egyik legmeghatározóbb üzleti lapjának a Financial Timesnak is felkeltette az érdeklődését, sőt kivívta az elismerését is, hiszen a lap fDi Strategy magazinjának döntése alapján Debrecen a small city kategóriában a legjobb befektetési stratégiával, tőkevonzó képességgel rendelkező város Európában. Büszke vagyok Debrecen sikerére! – fogalmazott a díj átvétele után Papp László polgármester.  

Lopás a Vezér utcán: ez nem hiányzik senkinek?

A debreceni rendőrök a képen látható kerékpár tulajdonosának jelentkezését várják.   A Debreceni Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy debreceni és egy bökönyi férfival szemben. A nyomozók 2018. február 7-én azonosítottak, majd gyanúsítottként kihallgattak egy 37 éves debreceni és egy 40 éves bökönyi férfit, akik a gyanú szerint 2018. év elején Debrecenben, egy Vezér utcai élelmiszerbolt elől ellopták a képen látható kerékpárt. A bicikli tulajdonosa jelenleg ismeretlen.  A bűncselekmény körülményeinek tisztázása érdekében a rendőrség kéri a képen látható kerékpár tulajdonosát, hogy jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4 szám "A" épület II. em. 4. iroda hivatali helyiségében) vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107-es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

Adhat vonal Csabikáért: ez fontos, ezt olvassa el!

Él egy nagybeteg fiúcska Debrecenben. Csabi hősként harcol az életben maradásért minden áldott nap, most segíthetünk neki. Az Adhat vonal Csabikáért kampány Facebook-oldalát idézzük szó szerint az alábbiakban, bízva abban, hogy sokan segítenek. Egy SMS, nem több, de mindent jelenthet. "Drága Barátaink! Emlékeztek még erre a kisfiúra? Ő ia képenSzabó Csabika, ő az a kisfiú akiért 2017.július 17.-én akciót indítottunk a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal karöltve. Azon a napon aki hívta az Adhat vonalon keresztül a 13600-as számot és ott a 41-es kódot az 250Ft-al támogatta a családot. Nagyon sokan mozdultak meg a jó ügyért és vették kézbe telefonjaikat,hogy támogathassák a családot amiért akkor a Család nagyon hálás is volt amennyire tehették minden fórumon meg is köszönték segítőiknek a szívmelengető jóságukat. Az Alapítvány a szülők részére a szerződésbe foglaltaknak megfelelően el is juttatta a támogatást. Aki nem ismerné Csabi történetét annak leírjuk. Szabó Csaba 2015 decemberében betegedett meg, először nem ismerték fel a betegsége súlyosságát. 2016 januárjában diagnosztizálták nála a Neuroblastómát ami egy gyermekkori rosszindulatú daganatos megbetegedés. Csabikánál ez a mellékvesén jelent meg melyet műtétileg el is távolítottak a mellékveséjével együtt . Sajnos itt nem állt meg a történetük. A csontvelő mintavétel kimutatta hogy a rák,már a csontjaiban is ott van. 4- stádiumú besorolást kapott ami a legsúlyosabb helyzetet jelenti. Azonnal kemoterápiát kezdtek el nála. Majd 2016. május 27.-én saját őssejtes transzplantáción is átesett. A hosszú kórházi kezelések testileg és lelkileg is nagyon megviselték. Az állapota végig súlyos volt így haza egyáltalán nem is jutott,testvérével családjával nem találkozhatott. A transzplantáció után otthonában steril helyiséget kellett kialakítani ebben is a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért alapítvány segített a családnak . 2016. augusztusában bocsájtották haza a budapesti Szent László őssejt transzplantációs osztályról. Szép lassan erősödött és megnyugodott ,hogy most már kevesebb tűszúrás és fájdalom éri. De sajnos teljesen fel sem tudott erősödni mert 2017 tavaszán újra jelentkeztek panaszai és Júniusban ki is újult az alapbetegsége. A buksiján jelent meg a daganat ,melyből műtéti úton biopsziát vettek és bebizonyosodott újra Harcba kell szállnia a rettegett kór a Rák ellen... Szülei és családja ekkora már mind lelkileg mind anyagilag kimerültek hisz édesanyja végig mellette volt ,dolgozni így nem tudott. Édesapja amikor kiújult Csabinál a betegség kérte főnökét had legyen gyermekével.Akkor az orvosok azt mondták minden percet töltsenek együtt mert...nem tudhatják mennyi idejük maradt. Apuka azóta nem dolgozik mert ezt a harcot csak együtt kéz a kézben egymást erősítve vihetik végig. Csabikának vagy egy 9éves testvére aki szintén igényli a családját... Az akciónk akkor azért indult ,hogy támogassuk a családot és ha Bécsben fogadják Csabikát akkor oda is könnyebben kijuthassanak. Sajnos Bécs és minden külföldi lehetőség egyenlőre kapacitás hiányra hivatkozva elutasította a családot, Fontos jeleznünk!Csabit az orvosai is ki szeretnék juttatni!!! 2017.júliusa óta sok minden történt : CSabikának megvolt a daganat eltávolító műtéte,melyet egy fantasztikus orvos vezetésével sikeresnek mondhatunk. A koponya csont egy nagyobb területen implantátummal van helyettesítve. Túl van 5 blokknyi kemoterápiás kezelésen melynek volt következménye intenzív osztály is. De felerősödött és folytathatták a kezelését. Az adhat vonalas akciónknak köszönhetően a család megismerkedett a CBD-olaj áldásos hatásával és szintén az összefogásunknak köszönhetően tudják megvenni is ezt a készítményt! (Köszönjük Nektek) nem olcsó mert labori áron kapják meg ugyan de így is a 12 napi adag 106ezer Ft-ba kerül! és ez nélkületek nem jöhetett volna létre! Csabika július vége óta folyamatosan minden nap szedi a CBD olajat aminek köszönhetően nem viselte meg a kemoterápiás kezelés,elkerülték a kellemetlen mellékhatások! Nem hányt,nem jött elő gomba nem volt étvágytalan Sőt! Sőt a kezelések közben már haza is tudott járni nem ragadt bent a kórházban hosszú hónapokra! Ami mint tudjuk nagyszerű dolog ,az ember a saját otthonában mégis másképpen érzi magát. Csabinak Novemberben volt utoljára képalkotó vizsgálata. ami szerint újabb daganat és áttét nincsen! a meglévő áttétek húzódtak és remisszióban vannak. A kezeléséből még 2 blokk volt hátra de december 29.-én a Palliatív kezelését kezdték el. Ez azt jelenti ,hogy mivel a csontból nem tűnt el teljesen a rossz sejt, még nem mehet külföldre, de máshoz meg egyenlőre nem tudnak nyúlni. Így egy Combat protokollt kezdtek el nála minden gyógyszert otthon szedhet és csak kontrollokra jár be. Az állapota eléggé változó ,hol kicsattan ez energiától és csibészeskedik hol ízületi fájdalmai vannak,és fáradtabb. A Család elkezdett az alternatív gyógyászat felé is nyitni , az ésszerűség határain belül . Biorezonanciára járnak ,módosították a táplálkozásukat és odafigyelnek minden lehetőségre de anyagilag ezt már nehéz finanszírozni .... Csabika Szeptembertől első osztályos ,persze az iskolát mint magántanuló kezdte el és jelenleg is édesanyjával és osztályfőnökével felváltva próbálja követni az anyagot. de a félévi bizije a sok megpróbáltatás ellenére is kitűnőre sikeredett Most várják a tavaszt nem csak a jó idő miatt mint mi motorosok ,hanem az újabb képalkotó vizsgálatok miatt is. Ha ez a fránya rák eltűnne újra lehetne beadnia kérelmeket a külföldi kórházakhoz. Hogy bevegyék Csabit a kisérleti kezelésre , mely igazából mint egyetlen esély egy teljes élet felé mindenképp szükséges lezárása ennek a történetnek. A család addig is mindent megtesz Orvosaikkal karöltve egymást segítve CSabiért!

Gyereket a magasba!

Remekül érezték magukat és szép ügyet szolgáltak a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Emeljünk magasba minél több gyereket! címmel megrendezett országos világrekord-kísérletének résztvevői a debreceni Kölcsey Központban. Aki regisztrált, az sorsoláson is részt vesz, ahol országos szinten felajánlott használati tárgyakat, játékokat nyerhet. A nyerteseket a mozgalom két napon belül e-mailben értesíti. Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

Tűzvész a Kenézyben: friss részletek

Kigyulladt a debreceni Kenézy Gyula Kórház egyik kórterme vasárnap reggel, a tűz miatt 52 embernek el kellett hagynia az épületet - közölte a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Az egészségügyi intézményt fenntartó Debreceni Egyetem azt közölte, hogy őket a kórház más osztályain helyezték el, mert az épületrészben nincs áram.     Papp-Kunkli Nóra tűzoltó hadnagy tájékoztatása szerint egy második emeleti helyiségben hat ágy kapott lángra. Az esethez nagy erőkkel vonultak ki a debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók, akik a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával eloltották a tűzet.     M. Tóth Ildikó, a Debreceni Egyetem sajtófőnöke az MTI-vel azt közölte, a tüzet vélhetően egy pszichiátriai beteg okozta, aki felgyújthatta az ágyát.     Az eset során egy kórházi dolgozó megsérült, őt füstmérgezéssel a kórház sürgősségi osztályán ápolják. A betegek közül senki nem sérült meg. A tüzet az okozhatta, hogy a beteg nem a kijelölt helyen dohányzott. A szabályozás szerint ugyanis a kórházak többi osztályával ellentétben a pszichiátriai osztályokon - terápiás okokból - a kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás - ismertette a sajtófőnök.     Hozzátette: az információk szerint a beteg, aki a tüzet okozta, elszaladt, de az intézmény területét nem tudta elhagyni.     Az eset körülményeit szakértők bevonásával, hatósági eljárásban vizsgálják. További információt a vizsgálat lezárásakor ad az intézmény - jelezte M. Tóth Ildikó.

Tűzvész a Kenézyben, kilencven embert hoztak ki

Az elsődleges információ szerint a tűzoltók mintegy kilencven embert kísértek ki az épületből - közölte a Katasztrófavédelem. Ideiglenesen ki kellett üríteni vasárnap a debreceni Kenézy kórház egyik épületét, mert tűz keletkezett egy helyiségben, ahol hat ágy égett. Az esethez nagy erőkkel vonultak ki a debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók. Az elsődleges információ szerint a rajok mintegy kilencven embert biztonságos helyre menekítettek ki az épületből és elfojtották a lángokat. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Elkezdődik a Gázvezeték utca korszerűsítése

Az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési programjában 2017-ben elkészült az Árpád tér és a Nyíl utca átépítése, valamint a belvárosi egyirányúsítás, amelynek befejező – elsősorban a kerékpárutakat érintő – szakasza jelenleg is folyamatban van. A következő lépés a 33. számú főutat, a 4. számú és a 47. számú állami főutakat érintően jelzőlámpák programmódosítása és összehangolása volt, amely az elmúlt hetekben ért véget. Az önkormányzat 2018. január 15-én szerződött le az érintett útszakaszok mentén található közúti forgalomirányító jelzőlámpák programjainak felülvizsgálatára, valamint a szabályozástechnikai módosítások elvégzésére annak érdekében, hogy a csomópontok áteresztőképessége javuljon. A szükséges vizsgálati és tervezései feladatok elvégzését követően az útszakaszok kezeléséért felelős Magyar Közút Nzrt-vel közösen 2018. február 15-ig elkészült a jelzőlámpák módosítása, mely elősegíti a főútvonalak forgalmának gyorsabb levezetését. A beavatkozásokat az önkormányzat finanszírozta nettó 14 795 000 Ft-ból. 2018. március 12-én, hétfőn a Gázvezeték utca átalakítása kezdődik el, ahol a következő átalakításokat végzi el a kivitelező:   1. Mikepércsi út – Gázvezeték utca: a kereszteződésben kiszélesítik a Mikepércsi útról a belváros felől jobbra a Gázvezeték utca felé és a Gázvezeték utcáról jobbra a városhatár felé a Mikepércsi útra kanyarodó sávot annak érdekében, hogy a nagyobb járművek is biztonságosabban tudjanak kanyarodni. Ezzel együtt a gyalogátkelőt beljebb, a Gázvezeték utca felé teszik át.   2. Gázvezeték utcán egy új sávot alakítanak ki a Mikepércsi úttól az Epreskert utca és az Öreg János utca közötti szakaszig. Így három sávon haladhat a forgalom: kettőn a Mikepércsi út irányába, egy sávon pedig a másik irányba. A sávszélesítéseknek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a jelenleg forgalmi sávban kialakított Epreskert utcai autóbusz megálló autóbuszöbölbe kerüljön át.   3. Gázvezeték utca – Keve utca: a Keve utca torkolatában a kanyarodást segítő forgalomtól elzárt terület kerül felfestésre.   4. Gázvezeték utca – Epreskert utca: a meglévő, egy gyalogátkelőhely mellé létesül két új az Epreskert utcát keresztezve. Jelzőlámpa mindegyik ágon.   5. Gázvezeték utca – Öreg János utca: korszerűsítik a gyalogátkelőt és jelzőlámpát szerelnek fel.   6. Gázvezeték utca – Bádogos utca: buszöblöket alakítanak ki mindkét irányból, így a megálló autóbuszok nem tartják fel a forgalmat.   7. Gázvezeték utca – Egyletkert utca: új buszöblöket alakítanak ki mindkét irányból.   8. Gázvezetéké utca – Kanális utca: új buszöblöket alakítanak ki mindkét irányból arra tekintettel, hogy hamarosan elindul a Kanális utcával párhuzamos Mandolás utca építése. A Kanális utca felől új gyalogátkelő is létesül jelzőlámpával.   9. Gázvezeték utca – Balaton utca: új gyalogátkelő épül a Balaton utca irányából és jelzőlámpákat telepítenek a csomópontba.   10. Gázvezeték utca – vasúti átkelő: a városvezetés kérésére a MÁV a várakozási idő csökkentése érdekében a Nagyállomás biztosítóberendezését – a biztonsági előírásoknak és a forgalmi szabályoknak megfelelően – jelentős mértékben átalakította, amire a vasúttársaság több tízmillió forintot fordított. Az új biztosítóberendezés már lehetővé teszi, hogy az állomás irányából érkező vonat előtt is csak akkor záródjon a sorompó, amikor a vonat már közelít az átjáróhoz. A sorompó lecsukódása és felnyitása automatikusan, a közlekedő vonatok hatására történik, így a várakozási idő a korábbi 9-10 percről 2 percre csökkent.   Összességében a Gázvezeték utcán 8 csomópontot alakítanak át és négy helyszínen telepítenek jelzőlámpákat; emellett 7 új buszöböl épül.   A kivitelezés 2018. március 12-én kezdődik és várhatóan 3 hónapig tart. A munka szakaszosan forgalomkorlátozással jár. 2018. március 19-től előreláthatólag két hétig a Gázvezeték utcának a Mikepércsi utca és az Epreskert utca közötti szakasza teljes egészében lezárásra kerül majd. A Gázvezeték utca a Mikepércsi út felől ez idő alatt az Epreskert utca felől lesz megközelíthető.   A beruházás összege nettó 255 641 831 forint, amely az Innovációs iparterület elérhetőségének javítása nevű TOP-6.1.5-16-DE1-2017-0001 azonosító számú projekt keretében kerül finanszírozásra.

Debreceni igazgatónőt ismertek el

Győri Zsófia, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség halmozottan sérült gyermekeket gondozó Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája igazgatónője kapta idén a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat.     Az elismerés pénteki budapesti átadásán Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott, a fogyatékos emberek nem jótékonyságunk tárgyai, hanem egyenrangú társak a cselekvésben. Az őket segítők feladata megteremteni azon feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hozzátegyék a közösség erejéhez, amit tudnak. Ezt tanítja Győri Zsófia is - jelentette ki.     Balog Zoltán beszélt a kontakttáncról. A műfaj lényege maga az érintés, az egymás iránti figyelem. Olyan intenzív kommunikációról van szó, amelyben a test és a lélek párbeszédre kelnek.     Szavai szerint egy Győri Zsófiához köthető művészeti produkcióban megláthatták a törékenység végtelen horizontját. A kontakttáncot az igazgatónő Kulcsár Tamással, az otthon egyik gondozottjával adta elő.     Ők ketten meg tudtak mutatni valamit abból, hogy mit jelent kölcsönösen egyenrangúnak tekinteni egymást - hangoztatta a miniszter.     Az élni akarás sokszor egy komoly dráma, "teremtettségünk tökéletessége és sérülékenysége egymáshoz utal bennünket" - fogalmazott.     Hozzáfűzte: a tánc, a mozgás öröme egy fogyatékos embernek is ugyanúgy felszabadító élmény.      Ilyen élményekre azért van szükség, hogy ember és ember között megnyissuk, kiszélesítsük az utat - mondta Balog Zoltán. Idézte Hafenscher Károly miniszteri biztos szavait, aki szerint egyfajta lelki akadálymentesítést kell végrehajtani.     A miniszter kijelentette, hogy mindenki valamilyen fogyatékkal él, "benne van ez a teremtettségünk lényegében". Egyeseken látszik a fogyatékosság, másokon nem - jegyezte meg.     Balog Zoltán szerint a tisztelet kultúrájára van szükség az országban. Érdemes tanulni azoktól, akik kevesebb eséllyel indulnak az életben - vélekedett.     Huszár Pál, a református egyház zsinatának világi elnöke laudációjában kiemelte, hogy az igazgatónő tizennyolcadik éve vezeti az intézményt. Ezen időszak alatt folyamatosan bővültek az otthon szolgáltatásai - mondta.     Győri Zsófia életének kisgyermekkorától kezdve része volt a természetes közösség a fogyatékos emberekkel, a közös játék, ápolás, gondozás.     Az igazgatónő segítette azt a gondolatot, hogy a kommunikáció nem kiváltság, hanem természetes jog, hiszen mindenki képes kommunikálni, csak a megfelelő eszközt kell ehhez megtalálni - hangsúlyozta Huszár Pál     Különleges projektbe vágott bele Győri Zsófia, amikor kontakttáncot adott elő Kulcsár Tamással - nyomatékosította. A produkcióval egymás értékelésére szeretnék irányítani a figyelmet - tette hozzá.     A díjazottnak nemcsak a fizikai, hanem a mentális akadálymentesítés is a célja. Küzd azért, hogy a fogyatékos emberek ne maradjanak láthatatlanok, hanem merjenek kilépni az intézmény falai közül.     Az igazgatónőt az elmúlt évtizedekben elvégzett szervező, irányító munkája méltóvá tette az elismerésre - jelentette ki Huszár Pál.      Győri Zsófia a díjat megköszönve azt emelte ki, hogy a maga kedvére él, amikor dolgozik. A munkája a hivatása, a szenvedélye, a hobbija - nyomatékosította.     Úgy fogalmazott, hogy nagyszerű emberek veszik körül, akikből inspirációt, lelkesedést merít.     A valódi kitüntetés az, hogy végezheti ezt a munkát - mondta.     Az elismerést 2005-ben adták át először. A díj Melocco Miklós szobrászművész irgalmas szamaritánust ábrázoló kisplasztikája és nettó 700 ezer forint pénzjutalom.     Dizseri Tamás (1949-2003) a szegedi orvosi egyetemen doktorált 1974-ben, később évekig Érden dolgozott. Megszervezte a gyermekegészségügyi alapellátást, a fogyatékos gyermekek napközi otthonát, Pest megye első családsegítő központját.     A néhai orvos 1992-től a református egyház Bethesda Gyermekkórházának igazgatói, később főigazgatói posztját töltötte be. A gyermekgyógyászat területén végzett kiemelkedő munkájáért 2002-ben Széchenyi-díjat kapott. (MTI)

210 új munkahely Debrecenben: nagy nevek rakták az alapkövet

Európa legversenyképesebb beruházási környezetének nevezte Magyarországot a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Debrecenben.     Szijjártó Péter az NI Hungary Kft. új épületének alapkőletételén kiemelte: ma Magyarországon vannak Európa legalacsonyabb adói, az egyetlen egyjegyű társasági adó, a legalacsonyabb egykulcsos személyi jövedelemadó, a gazdasági fejlődés üteme pedig tartósan 4 százalék feletti, miközben a munkanélküliség 3,8 százalék.     A miniszter "öldöklőnek" nevezte azt a versenyt, amely ma már a nagy nemzetközi vállalatok beruházásaiért folyik. "Modernkori ipari forradalom zajlik" - mondta hozzátéve: ebben az új típusú versenyben szinte nap mint nap érvelni kell azért, hogy a beruházásokat Magyarországra hozzák. Magyarország megállta a helyét a versenyben - nyomatékosította Szijjártó Péter.     A külgazdasági miniszter üdvözölte az NI új beruházását, amellyel 210 munkahelyet hoznak létre döntően diplomás, két nyelven beszélő munkavállalóknak. Az új elektronikai gyártóüzem és szolgáltató központ 5,44 milliárd forintos beruházásához 2,55 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány - közölte Szijjártó Péter.     Elmondta azt is, hogy 1700 amerikai cég működik hazánkban, a s több mint 100 ezer embernek adnak munkát.     Az elmúlt években Debrecen és a szaktárca befektetési szervezete együttműködésének eredményeként 24 beruházást vittek Debrecenbe 140 milliárd forint értékben, amivel 3791 új munkahelyet hoztak létre - sorolta Szijjártó Péter.      Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter szerint "a magyar gazdaságban alapvető szerkezetváltás következik be". Biztató arányban nő a magas hozzáadott értéket képviselő vállalkozások száma, a digitalizáció, a munkaerő-igényesség és -hatékonyság - jelezte,  megjegyezve, hogy mindezzel nem mindig tart lépést a szabályozás.     Felidézte, hogy amikor 2001-ben az NI Hungary Kft. megkezdte a működését Debrecenben, átalakították, befektetőbaráttá tették a helyi adórendszert, amit akkor az Alkotmánybíróság előtt is meg kellett védeni.     Kósa Lajos méltatta a gazdasági expanziót előtérbe helyező magyar külpolitikát, s annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Magyarország 2030-re eléri az Európai Unió fejlettségi átlagának 70 százalékát, 2050-re pedig az uniós átlagot.      Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere szerint "a National Instruments 17 éves jelenléte a városban a modern, innovatív és dinamikusan fejlődő Debrecen szimbóluma lett".     Utalt rá, hogy amikor az NI megkezdte a működését Debrecenben, akkor a helyi gazdaság, a tradicionális iparágak - élelmiszeripar, feldolgozóipar - rendkívül nehéz helyzetben voltak, s az amerikai cég megjelenése irányította rá a városvezetés figyelmét, milyen nagy lehetőségek rejlenek az innovatív, tudásalapú gazdaságban azzal az egyetemi háttérrel, amivel Debrecen rendelkezik.     Az NI a modern, 21. századi debreceni gazdaság alapjait rakta le 2001-ben azzal, hogy a városban megépítette első tengeren túli gyártóüzemét - jelezte a polgármester hozzátéve: 2014 és 2018 között a munkahelyteremtő beruházásoknak, az azokhoz kapcsolódó kormányzati támogatásoknak, és a kkv-szektort erősítő GINOP-forrásoknak köszönhetően 230 milliárd forint működő tőke áromlott, illetve áramlik be a városba, létrehozva ezáltal 4700 új munkahelyet.      Alex Davern, a National Instruments Corporation elnök-vezérigazgatója kiemelte: az NI fontos küldetésének tartja a magyarországi innováció ösztönzését, ezért a magyar kormány stratégiai céljaival összhangban, valamint a Magyarország által kínált kedvező beruházási környezetet figyelembe véve úgy döntött a vállalat, hogy további befektetéseket hoz Debrecenbe.     Emlékezetett rá, hogy az NI 2016-ban egy 5,5 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósítására vonatkozó szándékát jelentette be, amely 210 új, magas hozzáadott értékű munkahely létrehozását teszi lehetővé, ezáltal elősegítve az NI globális szolgáltató központjának kapacitásbővítését. A projekt fontos eleme továbbá a debreceni leányvállalat új, negyedik épületének létrehozása.     Az épület 250 munkavállaló számára biztosít majd kiemelkedő színvonalú munkahelyet és várhatóan 2019 végén adják át. A 210 új, magas hozzáadott értékű munkahely betöltése is előrehaladott fázisban van, ugyanis a fejlesztésnek köszönhetően 180 új munkavállalót már felvettek az NI Hungary Kft.-hez. A munkavállalók mérnöki és informatikai kutatás-fejlesztési és más emberi erőforrás, értékesítési és szolgáltatási területen lévő, magas hozzáadott értékű pozíciókban dolgoznak majd, majdnem 95 százalékuk felsőfokú végzettséggel, illetve angol és más idegen nyelv ismeretével rendelkezik - hangzott el az alapkőletételen.      A texasi székhelyű National Instruments megközelítőleg 1500 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, a debreceni leányvállalat pedig Hajdú-Bihar megyében a harmadik legnagyobb munkáltató. Az elmúlt 17 év fejlesztéseinek köszönhetően a vállalat teljes hardware gyártásának jelentős része Debrecenben történik, a magas hozzáadott értékkel bíró termékek túlnyomó többségét exportálják.     A debreceni leányvállalatnál működnek olyan globális, illetve regionális kiszolgáló központok is, mint az informatikai fejlesztői részleg, a jogi és a pénzügyi csoportok, valamint a vevői megrendelések feldolgozásával foglalkozó egység. A gyártást szakképzett mérnökök támogatják, a kutatás-fejlesztési mérnökcsoport tevékenysége révén pedig a debreceni leányvállalat igazi tudásközponttá nőtte ki magát a régióban. (MTI)