TIME DATE
Ma Gyöngyi nap van.

A Mi Egyetemünk

A Debreceni Egyetem újra a legjobbak között

Műszaki tudományterületen egyetlen magyar intézményként, a természettudományi területen pedig 45 helyezést javítva szerepel a Debreceni Egyetem a Round University Ranking (RUR) 2019-es felsőoktatási világrangsorban. A listát hétfőn hozták nyilvánosságra.  A moszkvai székhelyű független szervezet, a világ legjobb 1000 egyetemét értékeli összesítve és tudományterületenként egyaránt 4 kategóriában: oktatás (40%), kutatás (40%), nemzetközi mutatók (10%) és pénzügyi fenntarthatóság (10%). A természettudományi területen idén 45 helyet javítva az 519. helyen végzett a Debreceni Egyetem. A vizsgált területek közül az oktatás kategóriában érte el a leglátványosabb eredményt az intézmény, az előző évi 588-ról az 518. helyre előrelépve, míg az összpontszám 31.968-ról 37.934-re emelkedett. A Debreceni Egyetem teljesítménye a műszaki tudományterületen is kiemelkedő, hiszen egyetlen magyar felsőoktatási intézményként az 576. helyen zárt a RUR 2019-es rangsorában. - Az egyetem vezetése stratégiai célként tűzte ki a nemzetközi rangsorokban való minél jobb szereplést. A mostani eredmény pozitív visszacsatolása a munkának, különösen örülök, hogy a természettudományi és a műszaki szakterületen jó eredményt értünk el – hangsúlyozta Pintér Ákos általános rektorhelyettes. Az intézmény eredménye ide kattintva érhető el. Sajtóiroda-TB

Debreceni Egyetem nyelvvizsga-projekt 2020

Ingyenes nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat indít a Debreceni Egyetem angol nyelvből a leendő hallgatóinak. Azok számára, akik a tanfolyamon részt vesznek, eredményesen nyelvvizsgáznak és a kijelölt szakokon a DE-n tanulnak tovább, nem kerül pénzbe a nyelvtudás fejlesztése.  A programot ismertető október 15-i konzultációra a tankerületek és szakképzési centrumok vezetői, valamint az egyházi iskolák fenntartóinak képviselői kaptak meghívást. A 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 2020-tól jelentős változásokat hoz a felsőoktatási felvételi eljárásokban, mivel a következő tanévtől  alap- és osztatlan képzésre csak az nyerhet felvételt, aki legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik. Az ingyenes nyelvi kurzusokhoz a Debreceni Egyetem biztosítja a tananyagot, hogy az oktatási intézmények a középiskolások számára lakóhelyükön, vagy annak közelében  60 órás, kiscsoportos (12-16 fős) nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat szervezhessenek. A DExam Nyelvvizsgarendszer keretében lehetőség van arra, hogy a diákok ugyancsak a lakóhelyük közelben a vizsgát is letehessék. – Erre a célra a szükséges, akár több tízmillió forintos költségkeretet Debreceni Egyetem elkülönítette, hogy eleget tegyünk társadalmi felelősségvállalásunknak, a rendszer kezdő lépéseinél segítsünk az azt igénylőknek és egyben a hallgatói utánpótlást is biztosítsuk – fogalmazott ismertetőjében Bács Zoltán. A kancellár kiemelte: a résztvevőknek bizonyos feltételeknek eleget kell tennie, így – többek között – vállalják, hogy teljesítik az órák legalább 90 %-át, jövő nyárig leteszik a nyelvvizsgát, és a következő felvételi eljárás során a Debreceni Egyetemet jelölik meg első helyen továbbtanulásuk színhelyéül. Minderről tanulmányi szerződés is készül – tette hozzá a kancellár. – A vidéki egyetemeket kedvezőtlenebbül érinti az új felvételi követelmény hatása, mint a fővárosi felsőoktatási intézményeket – mondta „Felvételi 2020” című előadásában Bartha Elek. A Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese hangsúlyozta: az egyetemen több szakon – általános orvos, fogorvos, repülőmérnök képzés, egyes bölcsészettudományi nyelvszakok, és még néhány más szakon – várhatóan nem fog gondot okozni a létszámkeret nyelvvizsgásokkal  való feltöltése, vannak azokban olyan képzések, amelyeknél  komoly beiskolázási gondok lesznek az új szabály miatt. Ezek között pedig nemzetgazdasági, stratégiai szempontból olyan fontos szakok is találhatók, mint pl. az ápolás, betegellátás, szociális munkás, vagy éppen mezőgazdasági, az informatikai és a műszaki mérnökképzés – sorolta a példákat a rektorhelyettes. Azt, hogy egy leendő hallgatónak miért lehet vonzó a Debreceni Egyetem, a tanulmányi lehetőségek melletti pezsgő szabadidős, kulturális és sportélettel illusztrálta Molnár Dániel, a Debreceni Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke. A tervezett nyelvtanfolyamokat, azok technikai részleteit Semseiné Szekeres Edit, az egyetem Idegennyelvi Központjának igazgatója ismertette. - A Debreceni Egyetem komplex programot dolgozott ki, amelynek segítségével viszonylag rövid idő alatt akár 1200-1600 fiatal szerezhet lakóhelyéhez közel nyelvvizsga-bizonyítványt. A feladatsorok összeállításánál a diákok érdeklődésére is gondoltunk, így nyelvvizsgázóink választhatnak, hogy humán vagy reál feladatsorokon keresztül mérjük a nyelvtudásukat. Tananyagaink pedig alapvetően a középiskolában megszerzett tudásra épülnek – emelte ki az igazgató. Semseiné Szekeres Edit hangsúlyozta: számítanak a középiskolai nyelvtanárok aktív közreműködésére mind a tanfolyamok lebonyolításában, mind pedig – képzett helyi vizsgáztatók közreműködésével - a vizsgák lebonyolításában. A DExam vizsgahelyek elsősorban a Debreceni Egyetem beiskolázási régiójában működnek és így nyelvvizsga lehetőséget biztosítanak a programhoz csatlakozó intézmények diákjai számára – tette hozzá az igazgató. Az egyetem tervei szerint az oktatási csomagot eljuttatják majd a programhoz csatlakozó középfokú oktatási intézményekhez.   A program ismertetését követően a fórumon megjelentek kérdések, hozzászólások formájában fogalmazták meg az intézményfenntartók szempontjait a tervvel kapcsolatban, egyúttal kifejezték közreműködési szándékukat a projekt megvalósításában. Az ingyenes 60-80 órás felkészítő tanfolyamokat követően az első vizsgák a tervek szerint 2020. január 25 - február 23. között lennének. Jelenleg a program jogi hátterének, a tanulmányi szerződések végleges változatának véglegesítése folyamatban van. A tervek szerint az egyetem a következő hetekben megkötheti az intézményi, majd az egyéni szerződéseket. Sajtóiroda – BZs

Modern HIV-terápia és anonim HIV szűrés Hajdú-Bihar megyében is

Debrecenben is a legkorszerűbb, államilag finanszírozott kezelést kapják a HIV-vel élők. A 2014 óta működő debreceni HIV-ellátóközpontban jelenleg 16 HIV-pozitív beteg részesül ambuláns ellátásban és ingyenes HIV-terápiában Hajdú -Bihar megyében évente 400-500-an vesznek részt anonim HIV-szűrésen Magyarországon 2018-ban 229 új HIV-pozitív fertőzöttet diagnosztizáltak Idén már ötödik éve biztosít 100%-ban államilag finanszírozott. modern HIV-terápiát és rendszeres ambuláns ellátást a HIV-vel élők számára a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézetében működő HIV-ambulancia. A decentrumban, melyben jelenleg 16, többségében fiatal férfibeteg kezelését látják el, eddig összesen 26 HIV-fertőzöttet kezeltek. Debrecen mellett Miskolcon és Pécsen működik még HIV ambulancia. A HIV-fertőzés akkor kezelhető eredményesen, ha már a korai, tünetmentes szakaszban felismerik, a szakemberek ezért hangsúlyozzák a rendszeres szűrés jelentőségét., A hazai HIV-helyzet stabil, de szűrésre kevesen járnak, ez az oka, hogy minden negyedik ember már későn, AIDS-stádiumban kerül az ellátórendszerbe. Ma már nemcsak Budapesten érhető el a legkorszerűbb, teljes egészében államilag finanszírozott terápia, hiszen az elmúlt években a korábban főváros-központú ellátást decentralizálták. A HIV-vel élőknek az ország déli és keleti részén nem kell a kezelés miatt a fővárosba utazniuk, mivel három nagyvárosban, Debrecenben, Miskolcon és Pécsett is egy-egy ellátóközpont, úgynevezett decentrum biztosítja a térítésmentes, korszerű terápiás kezelést. A debreceni HIV-decentrum 5 éve működik a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézetén belül, jelenleg egy orvos és egy asszisztens munkatárssal. A HIV-fertőzés miatt kezelt páciensek száma jelenleg 16, de nemrégiben két új beteg jelentkezett a központban, így a vizsgálatokat követően hamarosan ők is terápiás ellátásban részesülenek majd.   A Debrecenben kezelt gondozottak nemek szerinti megoszlása kissé eltér az országos mintától: míg hazánkban a HIV fertőzöttek 80% férfi és 20% nő, Debrecenben mindösszesen 1 nőbeteget kezelnek. A páciensek túlnyomó többsége Hajdú-Bihar megyében is 25-40 éves kor között van, minössze egy beteg 60 év feletti.  A debreceni ellátóközpontban a panaszmentes gondozottaknak 3 havonta kell gyógyszerkontrollra, illetve laborvizsgálatra járniuk. A szakorvosi ellátás is a kórházon belül történik, a társosztályokkal együttműködésben. A vidéki ellátóközpontokat azért hozták létre, hogy a HIV-vel élők Budapesten kívül is a lakóhelyükhöz közel vehessenek részt a gondozásban, a rendszeres ellenőrzéseken és vizsgálatokon, különös tekintettel a HIV-vel összefüggő betegségekre. A decentrumokban lehetőség van a szükséges gyógyszeres terápia kialakítására és a legkorszerűbb gyógyszerek felírására és kiváltására is. Modern antiretrovirális terápiával a HIV-fertőzés jól kezelhető: a vírusszám a kimutathatósági határ alá csökkenthető, az időben elkezdett és szakszerű gyógyszeres kezelés mellett pedig ki sem alakul a betegség AIDS stádiuma.,,   „Ma már szerencsére elmondhatjuk, hogy egy kiválóan kezelhető betegségről van szó, amennyiben sikerül időben diagnosztizálni a fertőzést, és elkezdődik a beteg kezelése – emelte ki a mai sajtótájékoztatón dr. Jancsik Viktor, a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai szakambulanciájának részlegvezető főorvosa. Hangsúlyozta: hazánkban a legmodernebb kezelésben részesülnek a HIV-fertőzéssel élők, és az ellátás teljesen ingyenes a számukra.” Dr. Jancsik Viktor hozzátette: a debreceni decentrumban kezelt betegek egy részét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által biztosított anonim HIV-szűrésen diagnosztizálták, másokat valamilyen alapbetegség okán kért szűrés során azonosították, illetve vannak olyan betegek is,  akik korábban az Dél-Pesti Centrumkórház gondozottai voltak, de lakóhelyük szerint Hajdú- Bihar megyéhez tartoznak.  Míg a debreceni decentrumban a betegek kezelése zajlik, anonim HIV-szűrésre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által működtetett szűrőállomáson (Debrecen, Rózsahegyi u. 4.) van lehetőség, minden pénteken 9-12 óra között.  Ezen az állomáson már 2004 óta folytatnak HIV szűréseket, örvendetes, hogy míg 15 évvel ezelőtt évente 25 szűrést végeztek mára ez a szám éves szinten eléri a 400-500-at.  „Hat betegünket a megyei HIV-szűrő állomáson diagnosztizálták. Ez is jól alátámasztja, hogy mindenkinek érdemes részt vennie legalább egyszer HIV-szűrésen, a rizikócsoportba tartozóknak pedig évente akár többször is javasolt a szűrés!” – fűzte hozzá a főorvos. Sokan már későn tudják meg, hogy fertőzöttek Tavaly 229 új HIV-fertőzöttet szűrtek ki Magyarországon, amely megegyezik a korábbi évek nagyságrendjével, a helyzet tehát stabilnak mondható. Aggasztó azonban, hogy továbbra is magas azok aránya, akiket csak a betegség előrehaladott szakaszában szűrnek ki: 2018-ban 57 beteget már AIDS stádiumban jelentettek, tehát minden 4. fertőzött későn szembesül a ténnyel, hogy beteg.  3-4000 főre becsüli a hazai HIV-fertőzöttek számát dr. Lakatos Botond,  a Dél-pesti Centrumkórház Hematológiai és Infektológiai Intézetének infektológus főorvosa. „Közülük kétezren részesülnek kezelésben, tehát sajnos csak minden második fertőzött. Ők azonban az elérhető legkorszerűbb kezelést kapják, a közelmúltban új, még hatékonyabb gyógyszerek jelentek meg, amelyek egyre kevesebb mellékhatást okoznak, a vírusszámot viszont rendkívüli mértékben lecsökkentik. Ezek a gyógyszerek itthon is elérhetőek, államilag támogatottak – hangsúlyozta az Infektológiai Intézet főorvosa.   A modern terápia radikális változást hozott a HIV-pozitív emberek életminőségét tekintve. Éppen ezért fontos rendszeresen szűrésre járni: a korai szakaszban elkezdett és pontosan követett terápia mellett a HIV-pozitív emberek is teljes értékű életét élhetnek, dolgozhatnak, sportolhatnak, nemi életet élhetnek, sőt akár gyereket is vállalhatnak. Másrészt, amennyiben a terápiában részesülő tisztában van az állapotával és folyamatos kezelést is kap, megszakad a vírus átadásának láncolata. A HIV ugyanis hosszú évekig lappang a szervezetben tünetmentesen, és ez idő alatt a szexuális partnerek is megfertőződhetnek.,  A legújabb kutatások is azt igazolják, hogy ha a vírusszámot sikerül lényegében nullára redukálni a szervezetben, akkor a fertőzés esélye is gyakorlatilag nullára csökkenhet.  „A megfelelő védekezés, az óvszerhasználat jelentőségét továbbra is minden fórumon érdemes elmondani – tette hozzá dr. Lakatos Botond. A rizikócsoportba tartozóknak rendszeresen, évente legalább egyszer ajánlott a szűrővizsgálat. Pozitív eredmény esetén pedig forduljanak az ellátóközpontokhoz, hiszen a korszerű terápiának köszönhetően tünetmentesen, jó életminőségben élhetnek.”  A HIV-szűrés menetével, illetve a hazai szűrőhelyekkel  kapcsolatban a www.hivszures.hu oldalon részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Vb-ezüstérmes a debreceni főgyógyszerész

Mindössze egy kazah ellenfél fogott ki rajta, így világbajnoki második helyezést szerzett a Debreceni Egyetem főgyógyszerésze Tbilisziben. A 21. Veterán Birkózó Világbajnokságon Buchholcz Gyula sikerével együtt összesen hét érmet szerzett a magyar válogatott. A kötöttfogásúak „E” korosztályának 70 kilogrammos mezőnyében indult a Debreceni Egyetem főgyógyszerésze, Buchholcz Gyula, aki a tavalyi vb 5. helyezés után most ezüstéremmel tért haza. A versenyző felkészülését Fekete Dániel, Bodnár Zoltán és Savanya Ferenc segítették. A Veterán Birkózó Világbajnokságnak 2019-ben Grúzia adott otthont. Az október 8-13. között megrendezett eseményen 39 ország több mint 600 birkózója mérte össze erejét Tbilisziben. Magyarországot kötöttfogásban 19, szabadfogásban 8 versenyző képviselte, akik végül két arany-, három ezüst- és két bronzérmét szereztek. (unideb.hu)

Kossuth Gyakorló - a legjobb vidéki gyakorlóiskola

Újabb középiskolai rangsorban ért el kiemelkedő eredményt a Debreceni Egyetem gyakorló gimnáziuma. A HVG összeállításában idén az ország ötödik legjobb gyakorlóiskolája lett a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája.  A Középiskola – 2020 kiadványban megjelent rangsor készítői a nappali tagozatos tizedik évfolyamosok 2018-as kompetenciamérésének eredményeit matematikából és szövegértésből, a nappali tagozatosok érettségi eredményeit matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből, valamint a felsőoktatási felvételin egyetemre-főiskolára bejutott diákok átlagpontszámát vették figyelembe. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a legjobb vidéki intézményként az 5. helyet szerezte meg a gyakorló középiskolák rangsorában, az országos listán pedig az előkelő 28. helyet érte el. - Az egyetem méltán büszke gyakorló köznevelési intézményeire, közülük is kimagaslik a Kossuth Gyakorló, amelynek eredményeit a rangsorokban elért helyezése is mutatja, de népszerűségét az oda felvételizők száma és teljesítménye is jól jelzi. Az iskola pedagógusai és az egyetemi oktatók közötti tapasztalatcsere, a közös szakmai rendezvények, továbbképzések mind-mind a tanítás, a tanulás eredményességének zálogai. Ezek minőségét és minél szélesebb körű kiterjesztését nagyon fontosnak tartjuk nem csupán a tanulók felsőfokú tanulmányokra történő felkészítésében, de a pedagógusképzés minőségének megőrzése, javítása érdekében is. Látható, hogy az egyetem és az iskola több szálon is kapcsolódik egymáshoz, a fenntartói feladatok mellett a szakmai kapcsolatok, támogatások oda-vissza kifejtik hatásukat – mondta Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató. - A folyamatos megújulás, az idegen nyelvek oktatása és a valós digitális kompetenciák átadása nagy hangsúlyt kap iskolánkban. Komoly hozzáadott értéket képvisel nálunk továbbá a pedagógusok és a diákok közötti együttműködés, melyhez a szülők támogatása is társul. Tanárjelöltjeink ezekkel a kiváló képességű diákokkal és nívós tantestületünk segítségével sajátíthatják el a legkorszerűbb, 21. századi pedagógiai módszereket a Debreceni Egyetem nyújtotta minőségi oktatási háttérrel – nyilatkozta Futóné Monori Edit intézményvezető. A Kossuth Gyakorló iránt érdeklődő általános iskolások és szüleik november 5-én és 6-án személyesen is megismerkedhetnek az intézmény programjával, tanáraival, egyedülálló környezetben elhelyezkedő épületével. A nyílt napok részletes programjai itt érhetők el: https://www.facebook.com/events/389130945097355/  https://www.facebook.com/events/903111146756112/. A napokban megjelent másik középiskolai rangsorban a legjobb debreceni iskola lett a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája. A legjobbbiskola.hu szerkesztői az elmúlt öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményei alapján állították össze az országos listát, melyen az intézmény hatosztályos képzése a 9., a négyosztályos képzése a 13. helyen végzett, ahogy tavaly is. Sajtóiroda-TB

Élen a mérnöki képzésekben

A legjobb magyar felsőoktatási intézmények között van a Debreceni Egyetem a Times Higher Education legfrissebb tudományterületi ranglistáján. A DE – a BME-vel együtt – a 601-800-as kategóriában szerepel az Engineering & Technology rangsorban.   A neves brit felsőoktatási rangsorkészítő Times Higher Education (THE) szeptemberben adta ki globális ranglistáját, melyen a Debreceni Egyetem a harmadik helyen végzett a magyar felsőoktatási intézmények között. A világranglista után októberben és novemberben tudományterületi rangsorait publikálja a THE, ezek ugyanazon a tizenhárom részletesen kalibrált teljesítménymutatón alapultak, amelyet a globális elemzésnél is használtak, azonban a módszertant az egyes tudományterületek sajátosságaihoz igazították. A teljesítménymutatók öt területre vannak osztva: oktatás 30% (tanulási környezet); kutatás 30% (mennyiség, jövedelem és jó hírnév); 27,5% publikáció (kutatási befolyás); nemzetköziség 7,5% (alkalmazottak, hallgatók és kutatók) és ipari jövedelem 5% (tudáshasznosítás). A 2020 THE World University Rankings by subject: Engineering & Technology rangsorban az építő- és gépészmérnöktől a villamos- és vegyészmérnökig vizsgálták a különböző műszaki területeket.  A Debreceni Egyetem tavalyi eredményét megtartva idén is a 601-800-as kategóriában kapott helyet, a DE-n kívül csak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem került fel a listára, ugyancsak a 601-800-as szekcióban. - Az elmúlt években a Debreceni Egyetem rengeteget energiát fordított rá, hogy műszaki képzései országos szinten is versenyképesek legyenek, s megfeleljenek a térségbe érkező, legkorszerűbb technológiát alkalmazó iparvállalatok által támasztott igényeknek. Ennek a munkának az eredménye olvasható ki a most megjelent rangsorban – fogalmazott Pintér Ákos általános rektorhelyettes. A ranglista élén az egyesült államokbeli California Institute of Technology és Stanford University, valamint az egyesült királyságbeli University of Cambridge áll. A teljes lista elérhető a THE weboldalán. (unideb.hu)

A világ egyik legmodernebb mikroszkópja az egyetemen

A világ egyik legmodernebb mikroszkópját próbálhatták ki a Debreceni Egyetem kutatói október 15-én az Anatómia Intézetben. A nagyfelbontású és gyors leképezésre alkalmas berendezéssel az élő szervezetben zajló folyamatokat is megfigyelhetik a tudósok. A bemutatott szuperrezolúciós konfokális mikroszkóp olyan csúcskategóriás nagy sebességű és nagy érzékenységű képalkotó rendszer, melynek tervezése és fejlesztése során fokozottan figyelembe vették a sejtbiológiai, rákkutatási és őssejtkutatási igényeket. A mikroszkóp azt a technológiát alkalmazza, amiért Stefan Hell német fizikus kutatócsoportja 2014-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Ez az úgynevezett STED mikroszkópia, amellyel október 15-én egy workshopon ismerkedhettek meg a Debreceni Egyetem tudósai. - Több olyan korszerű mikroszkóp áll jelenleg is a rendelkezésünkre, amellyel élő, illetve fixált anyagot sokféle módon tudunk vizsgálni. Ez a technológia viszont a gyors képalkotás és a nagy felbontás egyidejű megvalósítása miatt lényeges előrelépést jelent az élő sejtek és szövetek vizsgálatában. A Debreceni Egyetem folyamatosan törekszik arra, hogy képalkotó eszközparkja megfeleljen a modern kor kihívásainak, és a szuperrezolúciós mikroszkópia minőségi ugrást jelent a hagyományos fénymikroszkópos eljárásokhoz képest - mondta a hirek.unideb.hu-nak Hegyi Zoltán, a DE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet adjunktusa. A szakember szerint a berendezés bármilyen szövet vagy sejt vizsgálatára alkalmas, de a hagyományos mikroszkópokénál tízszer nagyobb felbontás részletesebb megfigyeléseket tesz lehetővé, így az élettudományokban alapvető elemzésekhez lényegesen több információt biztosít. A STED mikroszkópia előnye, hogy nem csak fixált metszeteket lehet vele vizsgálni, hanem élő mintákat is, így a kutatók megfigyelhetnek minden olyan, az élő szervezetben zajló folyamatot, amely nagy felbontást és gyors leképezést igényel.   – A szuperrezolúciós technológia az elmúlt években ugrásszerű fejlődésen ment keresztül. A szuperfelbontás elérésére különböző megközelítések vannak, de hosszútávon a STED technológia lehet az, amely a leginkább alkalmas arra, hogy a felbontóképesség további növelése mellett dinamikus, élő folyamatokat lehessen vele követni megfelelő időbeli felbontásban – tájékoztatott Vida László Krisztián, a mikroszkópot bemutató Unicam Magyarország Kft. munkatársa. A keddi workshopon az egyetem kutatói saját mintáikat is megvizsgálhatták a különleges mikroszkóppal. (unideb.hu)

Az ókor aktualitásai napjainkban

Rangos hazai és határon túli szakemberek részvételével hosszú idő után újra megrendezi a tudományterület legújabb kutatási eredményeit bemutató nemzetközi kerekasztal-konferenciáját a Bölcsészettudományi Kar Klasszika filológiai és Ókortörténeti Tanszéke. „A polisz védelme a birodalom védelme – Az ókori görög és római katonai stratégia és a feliratok" című eseménynek az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza ad otthont október 17-18-án. A tudományos tanácskozáson a Debreceni Egyetem oktatói mellett összesen tíz egyetemről és kutatóintézetből érkező magyar, román és szerb vendégelőadók tartanak előadást. – Korábban rendszeresen megszerveztük a szakterület legfrissebb kutatási eredményeit bemutató találkozónkat a Debreceni Egyetemen, most ezt a hagyományt szeretnénk felfrissíteni, újraindítva a sorozatot – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Forisek Péter.   A Klasszika filológiai és Ókortörténeti Tanszék egyetemi docense, a konferencia egyik szervezője hangsúlyozta: amellett, hogy az esemény lehetőséget teremt az eszmecserére, a szakmai utánpótlás nevelése szempontjából is fontos, hiszen így a diákok több szempontból megközelítve ismerhetik meg a tudományterületet. - A találkozó arra is jó alkalom, hogy a fiatal generáció is beszámolhasson tudományos kutatásairól, ezzel is bizonyítva, hogy a több ezer évvel ezelőtti értékek olyan jó példákkal szolgálhatnak évszázadok elteltével is, amelyek méltóak a kutatómunkára – tette hozzá Forisek Péter. A kétnapos angol nyelvű tanácskozáson a romániai és szerbiai vendégeken túl a Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Magyarságkutató Intézet is képviselteti magát a házigazda Debreceni Egyetem előadói mellett. (unideb.hu)

Kihelyezett tanszék a honvédelemért

Védelmi Innovációs és Modernizációs Kihelyezett Tanszék létrehozásáról írt alá együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem és a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete. Az új tanszék tevékenysége illeszkedik a Magyar Honvédség haderőfejlesztési törekvéseihez. Autonóm rendszerű logisztikai és szállító járművek alkalmazásában és fejlesztésében, a vezetési rendszerek hálózatosításában, lézerek, GPS-vezérlésű lövegek, a lövegekre ható meteorológiai hatások kutatásában számít a Debreceni Egyetemre mint tudásbázisra a Magyar Honvédség. A közös munkát támogató Védelmi Innovációs és Modernizációs Kihelyezett Tanszék létrehozásáról kedden írtak alá megállapodást a felek. Pintér Ákos általános rektorhelyettes a felsőoktatás és a honvédelem együttműködésének fontosságára hívta fel a figyelmet köszöntőjében. - Az egyetemek és a hadsereg minden országban jó kapcsolatot ápolnak, hiszen a felsőoktatási intézmények biztosítják a haderőfejlesztéshez szükséges innovációs tudáshátteret. Ezt a célt fogja szolgálni az új kihelyezett tanszék is, amely azonban a hagyományos kihelyezett tanszékektől eltérően jóval szélesebb spektrumot felölelő, univerzális tanszék, a műszaki orientáltság mellett a többi tudományterületet is felsorakoztatja – tájékoztatott Pintér Ákos általános rektorhelyettes. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese a haderőfejlesztés kapcsán elmondta: az a cél, hogy a korábbi porosz-orosz hadikultúra tömeghadserege helyett egy angolszász mintára épülő innovatív, kutatásfejlesztés-központú hadsereget hozzanak létre. - A honvédség átalakítása nem csak technikai fejlesztést jelent, hanem a „humán szoftver” kidolgozását. Az a cél, hogy az innovációra felkészült tisztjeink, altisztjeink legyenek, a haderőfejlesztés végén egy ütőképes modern hadsereget kapjunk, amely technológiai fölényben van. Ezt a fölényt csak úgy tudjuk kialakítani, ha fejlesztjük a katonák kiber- és kognitív képességeit. Ehhez a Debreceni Egyetemben találtuk meg azt a partnert, amelynek  erre mutató kutatásai, képzési szakemberei vannak – jelentette ki Böröndi Gábor. Az altábornagy hozzátette: a Debreceni Egyetem kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy a városban állomásozik a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi alakulata, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár. - A dandár élén álló Szloszjár Balázs ezredes a dandárparancsnoki beosztása előtt a Zrínyi-program meghatározó tagja volt, így képes lesz összekötni a katonai csapatéletet a tudományos kutatóműhelyek tevékenységével – indokolt a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese. Szűcs Edit, a kihelyezett tanszéknek otthont adó Műszaki Kar dékánja kiemelte, hogy a Műszaki Karon számos az ipar 4.0-ához, robotikához, automatizált vezérléshez kapcsolódó kutatás van folyamatban. - Már az egyeztetések során körvonalazódtak olyan kutatási témák, amelyekben tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók is közreműködhetnek, illetve közös diplomamunkák készítését is tervezzük – sorolta Szűcs Edit. Filótás István dandártábornok, az MH Modernizációs Intézet parancsnoka kitért rá, hogy a haderőfejlesztési program végrehajtásához és a honvédség átalakításához szükség lesz olyan szellemiségű katonákra akik, ezt a szemléletmódot át tudják érezni, és képesek adekvát módon használni a legkorszerűbb hadfelszereléseket. - A kutatásfejlesztési célkitűzéseink sarkalatos pontja a digitális katona program, amely a katonák felszerelésének megújítását, az információs előny stratégiai előnnyé való átalakítását tűzte ki célul. Ehhez szükség van a katonák kognitív és fizikai képességeinek fejlesztésére, amelyben számítunk a Debreceni Egyetemre – szögezte le Filótás István. Hajdú Ferenc ezredes, az MH Modernizációs Intézet innovációs igazgatója, a Védelmi Innovációs és Modernizációs Kihelyezett Tanszék vezetője elmondta: a tanszék kiemelt feladata, hogy megtalálja azokat a kutatási témákat, amelyek hasznosíthatók a hadsereg számára, s ezzel hozzájárulnak a Magyar Honvédség innovációs ökoszisztémájának újjászervezéséhez. (unideb.hu)

A top 50-ben a Debreceni Egyetem

A 37. helyre rangsorolta a Debreceni Egyetemet a Quacquarelli Symonds (QS) új, kedden megjelent regionális, Emerging European and Central Asian ranglistáján. A legjobb helyezést ezúttal is a nemzetközi hallgatók tekintetében érte el az egyetem.  A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds szakemberei 2004 óta rangsorolják a világ felsőoktatási intézményeit. Az idei évben 354 fejlődő európai és közép-ázsiai egyetemet értékelő regionális rangsort 10 indikátor figyelembevételével készítették el. Az akadémiai elismertség 30%, a munkáltatói elismertség 20%, a kar oktatói/hallgatói arány, a nemzetközi kutatói hálózat és a karra eső publikációk száma 10-10%, a PhD-fokozattal rendelkezők száma, a publikációk idézettsége és a webes hatás 5-5%, a külföldi oktatók és a külföldi hallgatók aránya pedig 2,5-2,5% -ban számított az összpontszámnál. A Debreceni Egyetem ezúttal is a nemzetközi hallgatókat tekintve teljesített a legjobban, ebben a kategóriában a 18. helyezést szerezte meg, míg a webes hatás területén javított, idén a 35. helyen áll. - A Quacquarelli Symonds a világ egyik legmeghatározóbb felsőoktatási rangsora, amely az intézmény számára is fontos visszajelzést nyújt az elvégzett munkáról. Az, hogy a Debreceni Egyetem helyet kapott a fejlődő Európa és Közép-Ázsia legjobb 50 felsőoktatási intézménye között, az mindenképpen bizonyítja, hogy jó úton járunk – fogalmazott Pintér Ákos általános rektorhelyettes. Az idei rangsor élén a Lomonosov Moscow State University, a Saint Petersburg State University és a Novosibirsk State University áll. A listára a tavalyi 14 után ebben az évben 17 magyar felsőoktatási intézmény került fel, közülük a Debreceni Egyetem mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem kapott helyet a top 50-ben. Sajtóiroda - TPL

Mindent a spárgáról a Science Caféban

Sokak számára keveset jelent a latin kifejezés: Asparagus officinalis L., azonban ha azt mondom spárga, szinte mindenki a közkedvelt zöldségre gondol, amelyről szinte mindent megtudhatunk a Science Café következő rendezvényén.   „A spárgatermesztés helyzete, sajátosságai és a DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézetben végzett kutatások eredményei” címmel Erdős Zsuzsa tudományos segédmunkatárs tart előadást a Debreceni Egyetem tudományos ismeretterjesztő sorozatában. - A spárgát gyógynövényként és zöldségként több mint 2500 éve fogyasztják, már az óegyiptomiak is ismerték – mutatott rá a növény történelmi múltjára Erdős Zsuzsa. Napjainkban a spárga potenciális fogyasztóinak száma világszerte megközelítőleg 1,1 milliárd fő körül mozog, Nyugat- és Dél-Európában például évszaktól függetlenül van rá kereslet. A spárga termelése speciális adottságú régiókra koncentrálódik. Hazánkban a Homokhátság mellett a Nyírségben is megindult a termőterület növekedése – ismertette a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézet munkatársa. A szakember kiemelte: nagy mennyiségben tartalmaz fenolos vegyületeket, antioxidánsokat, ásványi anyagokat (többek közt mangánt, magnéziumot, szelént), továbbá számos vitamint (B1, B2, B6, B9, C, E, stb.) és még sok más, az emberi szervezet számára fontos anyagot. Ennek ellenére Magyarországon az egy főre eső fogyasztás alig éri el a 10 dkg-ot évente, ezzel szemben Svájcban, Németországban, Ausztriában és az Amerikai Egyesült Államokban ez az érték meghaladja a 1,5 kg-ot – tette hozzá Erdős Zsuzsa. A Science Café előadásában a spárga értékein túl az érdeklődők megismerkedhetnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Nyíregyházán végzett tudományos kutatások eredményeivel is. Az előadás időpontja: 2019. október 16., szerda 17 óra Helyszíne: Fórum Bevásárlóközpont Libri Könyvesbolt (Debrecen, Csapó u. 30.) A rendezvény az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program” támogatásával valósul meg. (unideb.hu)

IK: kínai kettős diploma és adatlabor

Közös Big Data kutatólabort alapított a Debreceni Egyetem és a Guangxi University of Finance and Economics. A két intézmény kettős diplomát adó alapképzések indítását is tervezi informatikai, gazdasági és matematikai területen.  A Big Data kutatási és alkalmazásfejlesztési lehetőségeiről volt szó azon a nemzetközi konferencián, amelyet az „Egy övezet, egy út” kezdeményezéshez kapcsolódó országok intézményeinek – köztük a Debreceni Egyetem – részvételével rendezett a Guangxi University of Finance and Economics (GUFE) és az új digitális selyemutat életre hívó China-ASEAN Information Port Co., Ltd. a Guangxi Zhuang autonóm tartomány támogatásával a kínai egyetem Xiangsihu campusán. A szeptember végi tanácskozáson a szakemberek a Big Data technológiák alkalmazásának és fejlesztésének lehetőségeit vitatták meg a pénzügyi, logisztikai, orvosi és más iparágakban nemzetközi szinten. A konferencián résztvevő egyetemek, kormányzati intézmények és vállalatok képviselői a területhez kapcsolódó tapasztalatokról, fejlesztési lehetőségekről és a tervezett tudományos csereprogramokról számoltak be, valamint meglátogatták a Digital Guangxi Groupot és China-ASEAN Information Harbort. A rendezvényen Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja „A Debreceni Egyetem adattudományi és mesterséges intelligencia stratégiája” címmel tartott előadást, a magyar kutatói delegációban még Harangi Balázs és Máté Domicián egyetemi adjunktusok kaptak helyet. A konferencia egyben a Debreceni Egyetem és a GUFE közösen létrehozott Big Data közös kutatóközpontjának megnyitója volt. - Ez egy hatalmas lehetőséget jelent számunkra, hiszen a Guangxi University of Finance and Economics jelenti a tudásbázist a térségben működő China-ASEAN Information Harbor számára, így mi is megismerhetjük és formálhatjuk azokat a Big Data technológiákat, amelyeket a délkelet-ázsiai térség kereskedelmében és gazdaságában használnak. Az adattudomány egy rendkívül dinamikusan fejlődő területe az informatikának, a Debreceni Egyetem pedig nem szeretne lépéshátrányba kerülni. Éppen ezért dolgozunk kettős diplomát adó képzések indításán a GUFE-vel, amely akár az előszobája is lehet a Debreceni Egyetem saját adattudományi képzésének – mondta el a közös kutatóközpont kapcsán Hajdu András dékán. A tervek szerint a Debreceni Egyetem három képzése indul kettős diplomát adó formában Nanningban: az Informatikai Kar programtervező informatikus (BSc) a GUFE Big Data Science képzésével, a gazdaságinformatikus (BSc) a GUFE Information Management and Information System képzésével, míg a Természettudományi és Technológiai Kar matematika (BSc) pénzügyi matematika szakiránya a GUFE Financial Mathematics képzésével. A közös képzések részleteinek kidolgozásáról még folyamatban vannak az egyeztetések a két intézmény között. Sajtóiroda - TPL

Gyász: elhunyt a legendás debreceni professzor

Életének 83. évében, 2019. október 6-án örökre eltávozott közülünk Kozma András professzor, a Debreceni Agrártudományi Egyetem volt rektora, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézetének professzor emeritusa.  Kozma András 1937. január 17-én született Kenézlőn. Okleveles mezőgazdasági mérnökként 1960-ban végzett a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián, melyet követően a Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Kisvárdai Osztályán tudományos segédmunkatársként dolgozott. 1963-tól a Debreceni Agrártudományi Egyetem Vállalatgazdasági Tanszékén kezdte oktatói és tudományos munkáját. 1968-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi doktori, majd 1976-ban a Magyar Tudományos Akadémián kandidátusi fokozatot szerzett. Hosszú és tartalmas szakmai pályafutása során egyetemi vezetői tisztségeket is ellátott. 1980-86 között a Mezőgazdaságtudományi Kar dékán-helyettese, majd 1986-89 között dékánja volt. Egy igen nehéz időszakban, a rendszerváltás idején 1989 és 1992 között a Debreceni Agrártudományi Egyetem rektori teendőit látta el. Ebben a ciklusban a rendszerváltás évében újraválasztották. 1991-ben aktív szereplője volt a későbbi intézményi integrációt előkészítő Debreceni Universitas Egyesülés megalakításának, melyre így emlékezett: „Vezetői megbízatásom olyan három évre esett, amikor több változás történt az országban, mint máskor három évtized alatt. Kerestük a Debrecenben lévő egyetemek közötti együttműködés lehetőségeit. Ezt a munkát nem segítették, sőt esetenként gátolták az egyetemek felügyeletét, finanszírozását ellátó főhatóságok. Az akkori öt debreceni intézmény öt főhatósághoz tartozott. Nagyon nehezen tudtam elfogadtatni a szakminisztérium illetékeseivel a kettős kötődés fontosságát. Nem értették, vagy nem akarták érteni, hogy a gyors fejlődéshez az egy városban működő intézmények együttműködése és a szakminisztérium szakmai, anyagi támogatása egyaránt fontos. Mindezek ellenére 1991-ben az öt debreceni intézménynek sikerült megalapítani a Debreceni Universitas-t, ami egy laza keretet biztosított az együttműködéshez. A teljes integrációban már csak három intézmény szerepelt, amelyek időközben egy főhatósághoz kerültek. Ez is jelzi a tartalmi együttműködést gátló formai kötődéseket. …. Nagyon fontosnak tartottam, hogy egymás értékeit, szellemi és tárgyi erőforrásait, eredményeit megismerjük, elismerjük. …. Ma is úgy érzem, hogy tettem, amit tennem kellett, tettem, amit lehetett, ma sem csinálnám másképp.” 2000-ben a ma Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karként működő szervezeti egység előkészítési fázisában az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet igazgatói posztját is betöltötte. 1994-től 2002-ig alapítóként irányította a debreceni Számviteli és Pénzügyi Tanszék munkáját. Szakmai pályafutása során számos sikert ért el, országos elismertségre tett szert.  Széleskörűen használt, a számvitel megértését segítő vizuális oktatás-módszertani tananyagot készített és több tankönyv megírásában vett részt. A rendszerváltást követő, alapvető szabályokat érintő új számviteli szabályozás idején, rektori feladatai mellett több ezer szakember átképzésében vett részt vezető oktatóként és szervezőként. 1993-tól, a kezdetektől tagja volt az új típusú Doktori Iskolának, irányításával 10 fő szerzett doktori fokozatot, akik közül ma nyolcan 3 hazai felsőoktatási intézményben látnak el oktatói és vezető feladatokat, 2 fő pedig nemzetközi vállalatok működésében vesz részt. 1995-től alapító oktatóként vett részt az akkori, integráció előtti szakaszban lévő Kossuth Lajos Tudományegyetem és a Debreceni Agrártudományi Egyetem által közösen indított közgazdászképzésében, mindig a diákok és a szakma érdekét szem előtt tartva. Iskolateremtő munkája és humán erőforrás fejlesztői tevékenysége eredményeként az ország egyik legfajsúlyosabb Számviteli és Pénzügyi Intézete működik a Debreceni Egyetemen, a 25 évvel ezelőtt 3 fővel alakuló tanszék 2019-ben közel 40 teljes és részidejű foglalkoztatottal, valamint óraadókkal látja el széles körű feladatait. Tudományos tevékenysége a mezőgazdasági termelés finanszírozása, a vezetői számvitel kialakítása témakörhöz kötődik, ehhez illesztette a doktori hallgatóinak munkáját is. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a 100-at. Szakmai közéleti tevékenysége során számos szakmai szervezet tagjaként találkozhatunk nevével, valamint tudományos folyóiratok szerkesztői munkáiban is részt vett. Munkáját az egyetem, valamint több szakmai szervezet, országos testület kitüntetésekkel ismerte el, jegyzetei, könyvei nívódíjakban részesültek, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést. Családszerető apaként felesége elvesztését követően évtizedekig fia, majd menye és unokái körében élt kiegyensúlyozott magánéletet. Életének utolsó aktív napjáig, professzor emeritusként, még 81 évesen is friss szellemiséggel vett részt a Számviteli és Pénzügyi Intézet munkájában, a rendszerszemléletű számvitel és a konszolidációs feladatok mester szintű oktatásával. Professzor úr szakmai elhivatottsága, következessége és erkölcsi tartása egyaránt példaértékű és követésre méltó mindannyiunk számára! Emlékedet és szakmai útmutatásaidat megőrizzük és továbbvisszük! Nyugodj békében, Professzor Úr! Bács Zoltán Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet   Dokumentumok:   gyászjelentés

DE és Tiszafüred: fókuszban a víz

A hidrobiológiát, a balneológiát, a termálvíz vizsgálatát és hasznosítását, valamint a térség gazdasági, turisztikai fejlesztéseit célzó együttműködési megállapodást kötött csütörtökön a Debreceni Egyetem és Tiszafüred önkormányzata. - A Debreceni Egyetem mindig is alapvető feladatának tekintette, hogy a térség humánerőforrás- és gazdasági igényeihez alkalmazkodva megteremtse azokat a feltételeket, amelyek a régió fejlődéséhez nélkülözhetetlenek – jelentette ki Csernoch László az együttműködés csütörtöki ünnepélyes aláírásán. A Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese kifejtette: az intézményben számos olyan képzés, kutatás és fejlesztés van folyamatban, amelyek hozzájárulhatnak Tiszafüred és a Tisza-tó fejlődéséhez a turizmus, az agrárium és az egészségipar területén. - Hatalmas potenciált látunk a Tisza-tavi kutatások kapcsán, a balneológiától – azaz a melegvizes gyógyvizek vizsgálatától – a hidrobiológián és az agrártudományon át a turizmusig. Ezeken a területen már számos együttműködés valósult meg, a mostani megállapodás pedig további lendületet ad ennek a folyamatnak – fogalmazott Csernoch László. Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere kiemelte, hogy több területen számítanak a Debreceni Egyetem tudásbázisára és kutatási tevékenységére a tó eliszaposodásától, az ökoszisztéma folyamatos elemzésén át a környék termálvizeinek hasznosításáig. - Az elmúlt években számos fejlesztést hajtottunk végre a turizmus, az egészségügy és a mezőgazdaság területén, viszont a Tisza-tó hosszútávú fenntarthatósága szempontjából vannak olyan folyamatok, amelyeknek a kezelése, működtetése egy tudományos és kutatói háttéren alapuló rendszer nélkül nem működik. Örülünk, hogy ebben a küldetésben a Debreceni Egyetem segítségünkre lesz, s a tudásbázisával támogatja a Tiszta-tó fenntarthatóságának erősítését – tájékoztatott Ujvári Imre. Az aláíráson részt vett Papp László, Debrecen polgármestere, aki a két város együttműködése kapcsán kiemelte, hogy a Debreceni Egyetemnek meghatározó jelentősége van a város regionális pozíciójának erősítésében. - A Debreceni Egyetem Szolnokon, Nyíregyházán, Hajdúböszörményben, most már Tiszafüreden, a határon túl pedig a Partiumban, Nagyváradon, Kárpátalján, Ungváron és Beregszászon is jelen van. Az intézmény és ezáltal a város oktatási kapcsolatrendszere egyedülálló az országban, ez egy stratégiai érték Debrecen számára – jelentette ki Papp László polgármester, aki beszélt a Tiszafüredre váró szerepvállalásról az Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja felidézte, hogy több területen is dolgozott már együtt az egyetem és Tiszafüred, a mostani megállapodás a fennálló kapcsolat erősítése mellett illeszkedik az intézmény regionális szerepvállalásába. - A Debreceni Egyetem regionális hatása egyre erősebb a térségben. Hajdú-Bihar mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több településen is napi szinten van jelen, a Mádi Bor Akadémia révén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is lett telephelye, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében az évtizedes karcagi kapcsolat után most már Szolnokon és Tiszafüreden is elérhető. Ez a megállapodás mindenkinek hasznos, hiszen az egyetemnek újabb kutatási és működési terület, míg a városnak egy speciális tudást biztosít – fogalmazott Bács Zoltán kancellár. (unideb.hu)        

Sikeres volt a fogászati szűrőnap

Mintegy száz felnőtt és gyermek vette igénybe az ingyenes szűrővizsgálatot a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának rendezvényén október 8-án. Családok is érkeztek, a legfiatalabb páciens 3 éves volt.  Kilencedik alkalommal várták ingyenes fogászati szűrésre a város és a régió lakosait kedden a Fogorvostudományi Kar (FOK) negyed- és ötödéves hallgatói, akik két óra alatt csaknem száz szűrést végeztek el szakorvosi felügyelettel. A szűrőnapon több mint negyven hallgató, valamint a kar hat-hat fogorvosa és asszisztense fogadta az érkezőket. - Évek óta hangsúlyozzuk, hogy a fogápolást nem lehet elég korán elkezdeni. Örömmel tapasztaltuk, hogy az idei rendezvényre a felnőttek mellett nagyon sok gyereket hoztak el a szüleik, nagycsaládok is érkeztek. A legfiatalabb résztvevő 3, a legidősebb pedig 82 éves volt, többségében középkorúak érdeklődtek a lehetőség iránt – mondta a hirek.unideb.hu-nak Nemes Judit, a DE FOK Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszék vezetője.   A felnőtteket a fogazat és a szájüreg átvizsgálása mellett tanácsadással és kezelési tervvel segítették, a gyerekeknél felmérek a fogászati ismereteket, valamint játékos formában tanították meg nekik a helyes fogmosási technikákat. A szűrőnap tapasztalatairól szólva Nemes Judit elmondta: a páciensek többségének fogkő-eltávolításra, fogtömésre lesz szüksége és sokan szorulnak fogpótlásra, ezért a szűrés résztvevőinek jelentős részét előjegyezték a szükséges kezelésekre. A tanszékvezető szerint az érdeklődők magas száma azt mutatja, hogy van igény az ingyenes szűrővizsgálatokra, így a hagyományokhoz hűen a fogászati hónaphoz kapcsolódóan jövő ősszel is várják majd a lakosságot ingyenes szűrésre. Sajtóiroda-MM

Ismét top 10-ben a Kossuth Gyakorló

Hat évfolyamos képzésével az ország kilencedik legjobb középiskolája lett a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a legjobbiskola.hu ranglistáján. Az intézmény négyéves képzése az előkelő tizenharmadik helyen zárt. A most megjelent középiskolai rangsor összesen ezer intézmény négy-, hat- és nyolcévfolyamos képzését rangsorolta együtt és külön-külön is az elmúlt öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményei alapján. Így komoly segítség lehet a felvételi előtt álló diákoknak és szüleiknek. A Kossuth Gyakorló hatévfolyamos képzése az elmúlt évhez hasonlóan ismét a legjobb tíz közé került, az összesített listán a kilencedik helyen szerepel. Szintén kiemelkedő az iskola négyévfolyamos képzése, amely ugyancsak megismételve tavalyi sikerét, az összesített rangsorban a tizenharmadik helyezést érte el. - Gimnáziumunk évről évre stabilan jelen van hazánk legjobbjai között. A fenntartó Debreceni Egyetem büszke erre a szép eredményre, és továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyakorlóiskolái a legmagasabb színvonalú felkészülést biztosítsák diákjainak a továbbtanuláshoz, ezáltal az országos elitben legyenek – hangsúlyozta a rangsor kapcsán Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese. A Kossuth Gyakorló sikerét jól mutatja, hogy még a ranglistán szereplő századik iskola is magasan az országos átlag felett teljesít. - A rangsor alátámasztja, hogy azok a folyton megújuló oktatási módszerek és a gyerekeket támogató tehetséggondozó programok, amelyekben mi hiszünk, azok valóban eredményesek. Mindezek alapja a tanáraink és diákjaink közös munkája, együtt gondolkodása, amelyhez a szülők bizalma társul. A lista készítői a tanulók alkalmazó tudását mérték fel, így jól látható az is, hogy a Kossuth Gyakorló nem mechanikus ismereteket gyötör a tanulók fejébe, hanem valóban használható tudást nyújt számukra – tette hozzá Futóné Monori Edit igazgató. Az iskola iránt érdeklődő általános iskolások és szüleik november 5-én és 6-án személyesen is megismerkedhetnek az intézmény programjával, tanáraival, egyedülálló környezetben elhelyezkedő épületével. A nyílt napok részletes programjai ide és ide kattintva érhetők el.  A továbbtanulók döntését a rangsor is plusz információkkal segíti, hiszen külön kiemeli a legsikeresebb érettségi tárgyakat az országos átlaghoz viszonyítva. Így a diákok kiválaszthatják, melyik középiskolában van esélyük a legjobb eredményt elérni, abból a tantárgyból, amiből később felvételizni szeretnének. A teljes lista ide kattintva elérhető. (unideb.hu)

Science Café a tudatos marketingről

A Science Café szeptembertől újra várja kéthetente a tudomány iránt fogékony közönséget. A tanév első előadása „Marketing és innováció - Hogyan járul hozzá a sikeres fejlesztésekhez a marketing az egészség-gazdaságban?” címmel kalauzolja el az érdeklődőket. - Mi a különbség a piacon is sikeres és a sikertelen termékfejlesztési projektek között? – tette fel a kérdést a hirek.unideb.hu olvasóinak az előadó, Polereczki Zsolt. A Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Intézet, Marketing Tanszék docense előadásáról előzetesen elárulta, hogy a marketing szó hallatán legtöbben arra gondolnak, hogy valami olyan dolog, amivel úgy győznek meg valakit egy termék megvásárlásáról, hogy azt valójában nem is állt szándékában megvásárolni. Ezt a tévhitet szeretné eloszlatni a Science Café soron következő rendezvénye, amely arra is választ ad, hogyan kapcsolódik a marketing a sikeres termék, vagy szolgáltatás fejlesztéséhez? Az előadás keretében sikeres és kevésbé sikeres egészségipari példákon keresztül kaphatunk választ ezekre a kérdésekre. Időpont: 2019. október 9., szerda 17 óra Helyszín: Fórum Bevásárlóközpont Libri Könyvesbolt (Debrecen, Csapó u. 30.) Az előadás-sorozat az indulása óta eltelt hét év alatt csaknem 100 előadás keretében népszerűsítette közérthető, olykor játékos formában az intézmény falain kívül a Debreceni Egyetem legújabb, legfrissebb és legérdekesebb tudományos eredményeit. A rendezvény az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult Program” támogatásával valósul meg.

Úttörő változás a vesekőműtétekben

Könnyebb a beteg altathatósága és kisebb a húgyúti fertőzés kockázata – egyebek mellett ezek az előnyei a háton fekvő vesekőműtétnek, melyet az országban elsők között a Debreceni Egyetem Urológiai Klinikáján szeretnének rutinszerűen bevezetni.  Magyarországon a nagyméretű, 2 cm feletti vesekövek eltávolítása közben a betegek hason fekszenek, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában azonban szakítani szeretnének ezzel a módszerrel. Az Urológiai Klinikán az első olyan lézeres vesekőműtétet, ahol a beteg háton feküdt, még ez év májusában a Debreceni Endourológiai Napokon végezték. Az új típusú beavatkozást Kiss Zoltán, a klinika szakorvosa vezette be, aki Milánóban Ioannis Kartalas Goumastól, a Vimercatei Kórház Urológiai Osztályának osztályvezető főorvosától sajátította el a módszert. - Paradox módon tradicionális okokból világszerte a hason fekvő vesekőműtét terjedt el, annak ellenére, hogy a háton fekvő beavatkozás számos előnnyel jár mind aneszteziológiai, mind operatív szempontból. A mediterrán országokban viszont érdekes módon rutinszerűen alkalmazzák a háton fekvő pozíciót a nagyméretű vesekövek kezelésében – mondta a hirek.unideb.hu-nak Kiss Zoltán.  A szakember szerint a hazánkban jellemző hason fekvő megoldás különösen nehézkessé teszi a műtétet. Többek közt a személyzetnek forgatni kell a beteget műtét közben, ugyanakkor vannak olyan betegek, akiket például túlsúly, vagy súlyos légzőszervi betegség miatt nem is lehet hasra fordítani. Az itthon úttörőnek számító új típusú műtét során speciális párnákat használnak, hogy a megfelelő, háton fekvő pozícióba kerüljön a beteg, majd a bőrön ejtett 1 cm-es metszésen keresztül endoszkópos módszerrel távolítják el a vesekövet. - Az eljárás legfőbb előnyei között említhető a könnyebb altathatóság, valamint az, hogy a vesében lévő nyomás alacsonyabb, így minimalizálható a műtét utáni húgyúti fertőzés esélye. További különlegesség, hogy ez a beavatkozás a húgycsövön keresztüli endoszkópos kőműtéttel is kombinálható – részletezte a szakember.   Az első ilyen típusú műtét óta a debreceni klinikán Kiss Zoltán már többször is alkalmazta az eljárást. Legutóbb szeptemberben az olasz sebész asszisztenciájával három beteg veseköveit távolították el a módszerrel.  - Bár a háton fekvő vesekőműtét Magyarországon még nem egy elterjedt eljárás, előnyei miatt Debrecenben a jövőben rutinszerűen szeretnénk végezni és bevezetjük a kombinált műtéteket is – jelentette ki Flaskó Tiborklinikaigazgató. A Debreceni Egyetem Urológiai Klinikáján évente 180-200 vesekőműtétet végeznek. Sajtóiroda-MM

Támadót igazolt a Debrecen

Az idő rövidségét figyelembe véve is villámgyorsan lépett, és egy tapasztalt, ponterős támadót szerződtetett a Debreceni Egyetem jégkorongcsapatának menedzsmentje, közvetlenül a brit elit ligából (EIHL). David Rutherford, a 32 éves, kanadai születésű csatár az elmúlt öt szezonban a Belfast Giants csapatát erősítette és kiemelkedő pont/meccs mutatókat produkált. Profi karrierjét tizenhat éves korában kezdte, először Brit Kolumbia állam bajnokságában hokizott, két idénnyel később már a földrésznyi területet átfogó Western Hockey League-be szerződött. 2006-tól amerikai csapatokban, főleg az ECHL-ben folytatta pályafutását, és szinte végig pozitív, vagy ahhoz közeli pont/meccs átlagokat hozott, eközben a Charlotte Checkers játékosaként bemutatkozott az AHL-ben is. 2015-ben próbált szerencsét Európában, a brit Edinburgh Capitals csapatához szerződött, majd csaknem négy szezont töltött el a Belfast Giants kötelékében. Az ECHL-ben 234, az EIHL-ben 166 találkozón lépett a jégre, a Belfast Giants játékosaként részt vett Kontinentális Kupa meccseken is. A Belfast Giants-nél lehúzott idényeiben 141 meccsen 157 pontot szerzett, tehát az átlaga 1,12 volt. A pályafutása díjakkal szépen ki van dekorálva. Volt WHL és CHL bajnok, az ECHL-ben nyert Kelly Kupát, tavaly pedig a Belfast-al mindent besöpört - bajnokságot, kupát és egy ízben a hét játékosának megválasztották. A rövid pályaképből is kitűnik, hogy David Rutherford személyében igazán tapasztalt és gólérzékeny támadót tudott igazolni a DEAC, bízunk benne, hogy hamar a szurkolók szívébe lopja magát.   A csatár várhatóan hétfőn érkezik meg Debrecenbe, és a tervek szerint a jövő pénteki, Hokiklub Budapest elleni, idegenbeli találkozón mutatkozhat be az egyetemi csapat színeiben. Adatlap: Név: David Rutherford Született: 1987. 04. 30., Ladner (CAN) Posztja: támadó (jobb szélső) Magassága: 176 cm Testsúlya: 81 kilogramm Ütőfogás: jobbos =MK= fotó: instagram

Hetven éves a TTK

Jubileumi ünnepséggel kezdte meg évfordulós rendezvénysorozatát a fennállásának 70. évfordulójára emlékező Természettudományi és Technológiai Kar. A pénteki eseményen a kezdetekről és az innovatív jövőről, új szak létesítéséről is beszéltek az egyetemi és kari vezetők. „Bizonyos, hogy a természettudományi karokra nagymértékben olyan feladatok hárulnak, melyek megoldásával népünk életszínvonala nagymértékben emelkedni fog.” Varga Ottó dékáni hatáskörrel megbízott professzor a Természettudományi Kar tanácsának 1949. május 8-ai első rendes ülésén mondott beszédét idézte Kun Ferenc dékán a TTK 70 éves fennállás alakalmából. A dékán köszöntőjébe kifejtette: a kar büszke hagyományaira, de a kor kihívásait követve a folyamatos megújulásra törekszik. - Munkánk talán legfontosabb jellemzője a változó körülményekhez való gyors alkalmazkodás, a kihívásokkal történő szembenézés, és az előre tekintő, innovatív gondolkodás. Ez abban is megnyilvánult, hogy az elmúlt évtizedekben több új tudományterület és képzési terület is a TTK-n került bevezetésre egyetemünkön – sorolta Kun Ferenc, kiemelve, hogy az önálló Informatikai Kar, valamint – az Általános Orvostudományi Kar közreműködésével – a Gyógyszerésztudományi Kar is a TTK inkubációs környezete segítségével, intézetből fejlődött önálló karrá. A kari vezető hozzátette, hogy napjainkban sem állhat meg a fejlődés, hiszen az országos „csendet” megtörve 13 év után új természettudományi szaklétesítési kérelmet adott be a kar biotechnológia alapképzésre. A Természettudományi és Technológiai Kar magasszintű természettudományos hátterét, innovatív hozzáállását emelte ki köszöntőjében Pintér Ákos általános rektorhelyettes, a kar korábbi dékánja is. - A TTK képzési kínálatát és kutatási tevékenységét folyamatosan a fennálló igényekhez igazította, így került át a hangsúly a pedagógusképzésről a természettudományi szakember-utánpótlás biztosítására. Ez a fajta evolúció napjainkban is felfedezhető a Természettudományi és Technológiai Karon. A megváltozott iparági elvárásoknak és a Debrecenbe települő iparvállalatok munkaerőpiaci igényeinek megfelelően ma a műszaki képzés fejlesztése áll a Debreceni Egyetem stratégiai célkitűzéseinek a fókuszában. A TTK technológiai képzéseiben – különös tekintettel a villamosmérnöki képzésre – látni lehet azt a fejlődési potenciált, amit túlmutat a jelenlegi kereteken. Ez lehet a következő sikertörténet, amely bizonyítja, hogy a természettudományos tudás megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen a mai modern, technológiával sűrűn átszőtt világunkban – fogalmazott Pintér Ákos. Forisek Péter tanárképzési főigazgató beszédében felidézte a kar alapításának körülményeit, különös tekintettel az akkor még Bölcsészettudományi Karhoz tartozó intézetek és tanszékek iskolateremtő professzoraira. Bognár István Ádám, az egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke – mint korábbi TTK-s – hallgató beszélt a karon tíz évvel korábban megkezdett munkáról, mely nyomán ma már egy rendkívül összetartó közösség tagjaként élvezhetik diákéveiket a TTK-s hallgatók.   A jubileumi évforduló alkalmából a Természettudományi és Technológiai Kar Pro Facultate-díjat  alapított, mely a kar azon jelenlegi és korábbi oktatói, kutatói, dolgozói, és hallgatói részére adományozható, akik a kar érdekében hosszú időn keresztül, tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a kar fejlődéséhez. A díjjal járó emlékérmen a jubileumi év alkalmából megújult TTK-s logó látható, amely most már az egyetemi  címerrel összhangban fejezi ki a kar identitását. Az elismeréseket Pintér Ákos rektorhelyettes és Kun Ferenc dékán adta át. (A kitüntettek listája a cikk alatt olvasható.) (unideb.hu)

Ingyenes fogászati szűrés lesz Debrecenben

Idén is megrendezi hagyományos Fogászati Szűrőnapját a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara. Minden korosztályt ingyenes vizsgálatokkal és tanácsadással várnak október 8-án, kedden 17 és 19 óra között.  A rendszeres fogászati ellenőrzés fontosságát szeretnék tudatosítani a szakemberek az egyetem hagyományos szűrőnapján, ahol a fogazat áttekintése mellett rákszűrést is végeznek majd a negyed- és ötödéves fogorvostan hallgatók. A medikusok szakorvosi felügyelettel ellenőrzik a pácienseket és a problémák megoldásában is segítséget nyújtanak. - Sajnos a magyar lakosságnak rendkívül rossz a fogazati állapota. Egy átlag magyar felnőttnek tíz foga hiányzik és nagyon gyakori probléma a fogágy- valamint az ínygyulladás is. A rossz fogak és szájhigiéné szövődményeként akár szív- és érrendszeri betegségek, ízületi vagy bőrproblémák is kialakulhatnak, terheseknél pedig koraszüléshez vezethet – figyelmeztet Nemes Judit. A Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Prevenciós Tanszék vezetője kiemelte: a fogszuvasodás fertőző betegség, így az elhanyagolt fogazatú anyuka megfertőzheti gyermekét és a tejfogak szuvasodása már 2 éves kor előtt elkezdődhet. A kar szakemberei és hallgatói évek óta igyekeznek javítani a rossz statisztikán, hiszen megelőzéssel, korai ellátással hosszútávon megőrizhető a fogazat és fogágy egészsége. Az idei, kilencedik nyílt napon is minden korosztályra számítanak. Az érdeklődők ingyenes szűrővizsgálaton, felvilágosító előadásokon vehetnek részt és megismerhetik a helyes fog- és szájápolás szabályait, a fogselyem és a különféle fogköztisztító kefék megfelelő használatát. A Fogászati Szűrőnap idei programjában is kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek. A kicsik játékos foglalkozásokon barátkozhatnak meg a fogorvosi rendelővel és ismerkedhetnek a szájápolási módszerekkel. Az ingyenes fogászati szűrés valamint tanácsadás október 8-án, kedden 17 és 19 óra között lesz a Fogorvostudományi Kar épületében, a Klinikai Központ területén (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. I. klinikatelep). További információ a program Facebook eseményénél olvasható. Sajtóiroda-MM

Az első hangok - hatalmas pillanatok a klinikáról - VIDEÓ

Bekapcsolták a hallásjavító implantátumokat, így már hallja a hangokat az a két gyermek, akiket még augusztusban műtöttek meg a Debreceni Egyetemen. Hazánkban elsőként ők kapták meg a különleges, beszédfejlődést is jelentősen segítő hallókészülékeket. A legmodernebb hangfeldolgozási technológiát alkalmazó belsőfül-implantátumokat Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem (DE) fül-orr-gégészeti klinikáján ültették be egy másfél, valamint egy három és fél éves gyermek mindkét fülébe. A beavatkozás után hat héttel, szeptember 24-én helyezték fel a külső egységeket és kapcsolták be a hallókészülékeket. Az egyik gyermek, Benjámin hallása születésekor még ép volt, beszélni is megtanult. A szülők tavaly vették észre, hogy egyre romlott a kisfiú hallása, az elmúlt egy évben pedig már egyáltalán nem hallott és nem beszélt. A hagyományos hallókészülék nem segített, az új fejlesztésű hallásjavító implantátum bekapcsolásakor viszont egyből érzékelte a külvilág hangjait. - Minden gyermek máshogy reagál az első hallásélményre. Benjámin nagyon együttműködő és türelmes volt. Koncentrált, figyelte, hogy mi történik és a viselkedéséből egyértelműen kiderült, hogy hallja a hangokat – tájékoztatta a hirek.unideb.hu-t Rezes Szilárd Gyula, a DE Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója. A dániai Oticon Medical új fejlesztésű implantátumát a cég lengyel szakembere Robin Turek és Kunkli Ferenc, a Debreceni Egyetem elektrofiziológiai mérnöke közösen állították be. - A hallókészülék bekapcsolásakor fokozatosan adagoljuk a hangot és emeljük a hangerőt. Azt nézzük, mi a gyermek reakciója. Szemmozgás és magatartásváltozás alapján állítjuk be a minimális hallásküszöböt. A hallásélményt kiváltó elektromos stimulációt az elektróda minden egyes elvezetésében úgy állítjuk be, hogy az komfortos legyen a gyermeknek, azaz hallja a hangot, de ne érje el azt a küszöböt, ami már kényelmetlen – részletezte Kunkli Ferenc. Az alapbeállítást követően rendszeres utánhangolás, apró finombeállítások következnek, hogy a gyermek hallópályájához a lehető legtökéletesebben illeszkedjen a készülék működése. A hallókészüléket egy éven át havonta kell állítani a változó hallásküszöbnek és komfortszintnek megfelelően. - Ahogy fejlődik a gyermek, remélhetőleg egyre jobb lesz a hallásküszöbe, hiszen most mindkét oldalon szimmetrikusan trenírozva lesznek a hallópályák. Ám az, hogy milyen lesz a beszédértése, nagyban függ a készülék beállításától és a folyamatos gyakorlástól – fogalmazott Szilvássy Judit, a klinika cochleáris implantációs munkacsoportjának audiológusa.   A Debreceni Egyetem szakembere elmondta, hogy ez egy nehéz és hosszú, akár 4-5 éven át tartó folyamat, amelyben fontos szerepe lesz a klinikai szakemberek (informatikus, audiológus, gyógypedagógus) mellett a szülőknek is. Az új hallásjavító implantátum egyik különlegessége, hogy akár zajos környezetben is elősegíti a hatékony beszédértést, ezáltal gyorsabb beszédfejlődést tesz lehetővé. Az eszköz nélkül a gyermekek valószínűleg egész életükben siketek és akár teljesen némák maradtak volna. (unideb.hu)

Fejlődő rehabilitáció

Robotika, mesterséges intelligencia, 3D technológia – egyre korszerűbb a rehabilitációs ellátás. A szakma legnagyobb hazai seregszemléjét a Debreceni Egyetem szakembereinek részvételével április 3-5. között tartják a Kölcsey Központban.   - A rehabilitáció jelentősége és szerepe az elmúlt 10 évben forradalmi módon változott. Világszerte, így Magyarországon is számos fejlődésnek lehetünk tanúi, tudományos és terápiás vonatkozásban is. Egyre nagyobb teret kapnak például a robotok, a 3D és egyéb innovatív technológián alapuló terápiák – mondta a hirek.unideb.hu-nak Jenei Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika igazgatója a Magyar Rehabilitációs Társaság csütörtökön megnyílt 38. Vándorgyűlésén Debrecenben. Az országos jelentőségű tudományos szimpóziumon neves hazai és külföldi szakemberek tartanak előadásokat a szakterület aktualitásairól. Jenei Zoltán, mint a kongresszus helyi szervezője kiemelte: a tudományos szimpózium alkalmat ad a tapasztalatcserére és az újdonságok áttekintésére. A Debreceni Egyetem szakemberei egyebek mellett a stroke rehabilitációjában elért eredményeikről és az évek óta zajló, nemzetközi szinten is jegyzett kutatásokról számolnak be a tanácskozáson. Tőzsér József egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettes a konferencia megnyitóján úgy fogalmazott: a rehabilitációban is megjelenő robotika és mesterséges intelligencia óriási fejlődési lehetőséget jelent az egészségtudományban. - Nincsen olyan területe a betegellátásnak, ahol ne jelenne meg a rehabilitáció, ezért minden olyan fórum különösen értékes, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ezt támogatni kell. Debrecenben hagyományosan nagy figyelmet kap a rehabilitáció, de lényeges, hogy ez az oktatási rendszerben is megjelenjen – emelte ki Berényi Ervin, a Klinikai Központ elnöke. Mátyus László, a DE Általános Orvostudományi Kar dékánja beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az orvosi beavatkozásokat követően sok esetben nem jut elég figyelem a valós rehabilitációra. - Mindez azon múlik, hogy milyen szemléletben képezzük az orvosokat. Ha az oktatásban kellő hangsúlyt kap a rehabilitáció, akkor a jövő orvosai számára ez már természetes, készségszinten megjelenő diszciplína lesz – fogalmazott Mátyus László. Debrecen második alkalommal ad otthont a Magyar Rehabilitációs Társaság vándorgyűlésének. A Kölcsey Központban október 3-5. között több mint hatszáz rehabilitációs szakember – orvos, egyetemi oktató és szakdolgozó – tekinti át az ellátás és kutatás klinikai, valamint elméleti vonatkozásait. (unideb.hu)

DE: világelsőkkel partnerségben

A Debreceni Egyetem és a GE Healthcare budapesti központja kapott lehetőséget Magyarországon, hogy részt vegyen a világ vezető műszaki egyeteme, a Massachusetts Institute of Technology Catalyst módszertanának európai meghonosításában. Az MIT egy képzési pontot is létrehoz Debrecenben.  A Massachusetts Institute of Technology (MIT) 7 évvel ezelőtt alkotta meg egyedülálló képzési programját, mely egészségügyi kutatási projektek létrehozására és támogatására irányul. A Catalyst program célja, hogy paradigmaváltást hozzon a kutatás megközelítésében, a jövő kutatóinak képzésében annak érdekében, hogy kutatás végső eredménye nagyobb valószínűséggel hasznosuljon az akadémián kívül, és valós hatást fejtsen ki világunkra. - Ez a program arra összpontosít, hogy a jellemzően fiatal kutatók, akik munkájukkal hatással kívánnak lenni a világra, képesek legyenek arra, hogy másképp gondolkozzanak a kutatási javaslatok megfogalmazásában, figyelembe véve kutatásuk valós társadalmi szükségleteit. Lehetőségünk van arra, hogy történelmi együttműködést alakítsunk ki a Debreceni Egyetemmel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium égisze alatt, azzal a céllal, hogy elindítsuk a Catalyst programot 2020-ben – jelentette ki a Portfoliónak adott exkluzív interjúban Martha Gray, az MIT professzora. Hozzátette: az MIT hisz a közös kutatás, a felfedezések erejében, az együttműködések pozitív hatásában. Kétnapos magyarországi látogatásunk során megbizonyosodtak arról, hogy a magyar partnerek is nyitottak erre. - Magyarországon az MIT Catalyst Debrcenben alakítja ki egyik európai képzési pontját, így a Debreceni Egyetem vezető szerepet fog betölteni az MIT Catalyst módszertanának európai meghonosításában és alkalmazásában, összekötve a debreceni ökoszisztémát a bostoni régió K+F és innovációs központjaival. Európában a Debreceni Egyetem további két felsőoktatási intézménnyel működik majd együtt: a Friedrich-Alexander-Universität erlangeni egyetemmel, valamint a UPM madridi egyetemmel – tájékoztatott a Debreceni Egyetem szerepvállalásáról Ernest Lara. Az MIT Catalyst Europe menedzsere kitért rá: a Catalyst egy ösztöndíjprogram, amelyre gyakran, mint egy módszertanra, vagy platformra hivatkozunk. Az EIT Health támogatást ítélt oda egy európai egyetemek, kórházak és társaságok konzorciuma számára, amelybe az MIT is be van vonva, hogy elősegítsék a Catalyst Europe program indulását. - A Catalyst Europe újdonság az EIT Health ösztöndíjprogramjainak portfóliójában, ezért szoros együttműködést folytatunk nemcsak az EIT Health-szel, hanem annak tagjaival is, ahol sok szinergia merülhet fel. Az EIT Health támogatása kulcsszerepet játszott a Catalyst Europe indulásában és egy olyan alapvető struktúra kialakításában, amely fantasztikus új lehetőségeket biztosít, mint például a konzorcium kibővítését a Debreceni Egyetem bevonásával – magyarázta Ernest Lara. A Catalayst módszertan meghonosításáról és a képzési központ kialakításáról beszélt Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora és Ascsillán Endre, a GE Magyarország alelnöke az M1 Ma este című műsorában az MIT szakembereivel történt egyeztetéseket követően. - A Debreceni Egyetem évek óta az ipari igényekkel harmonizáltan valósítja meg projektjeit, erre építettük fel a működésünket. Megnézzük, hogy az ipar milyen problémák megoldásában kíván az egyetemi tudásra támaszkodni, és azokra ágazati kabineteket hozunk létre. A kutatás-egyeztetéseket, értékeléseket már ezek az egyetemi, kormányzati és ipari szereplőkből álló grémiumok végzik. Ez a modell annyira bevált, hogy az évek során elértük: a sikereink nyomán egy MIT-szintű egyetem is érdeklődést mutasson a működésünk iránt – mondta el Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. A Catalyst programról szólva Ascsillán Endre kiemelte: az egészségügyben számos olyan megoldandó probléma van, amelyhez rengeteg erőforrást kell fókuszáltan felhasználni. - Ezt a Catalyst programot az egészségügy és a hozzátartozó medtech ágazat számára dolgozták ki. Ebben az iparágban rendkívül lényeges az, hogy milyen reakcióidővel, milyen sebességgel vagyunk képesek dönteni egy-egy ökoszisztéma, egy-egy kutatási program és projekt mellett. A folyamat legmeghatározóbb pontja, hogy milyen kiválasztási szempontrendszer alapján engedi be a kutatót ebbe a programba. Azt gondolom, hogy az MIT és a Debreceni Egyetem részvételével, abszolút világelső színvonalon, a legtehetségesebb európai fiatalokat sikerül majd kiválasztanunk annak érdekében, hogy megvalósítsák azokat az ötleteket és innovatív eljárásokat, amelyekre szükségünk van – hangsúlyozta a GE Magyarország alelnöke. Az MIT-együttműködésről nyilatkoztak az egyetemi vezetők A Debreceni Egyetem vertikális szervezettsége és a hozzá kapcsolódó ágazati hálózatok, valamint kabinetek együttműködése meghatározott szerepet játszott az MIT döntésében. Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár az Egyetem TV-nek beszélt erről. - Stratégiai partnerségek, ágazati és egyetemen működő klaszterek, valamint a vállalatok aktív bevonása a teljes oktatási és kutatási egyeztetésbe – ezek azok a tényezők, amelyek meggyőzték az MIT-t – sorolta Szilvássy Zoltán. A Debreceni Egyetem rektora hozzátette: a megállapodásban kulcsszerepet játszott a General Electric, amely az egyetem stratégiai partnereként hosszú évek óta szoros kapcsolatban van az MIT-vel. Bács Zoltán kancellár kiemelte, hogy az MIT Catalyst program nyomán egy másik meghatározó nemzetközi együttműködésbe, az európai EIT Health programba is bekapcsolódik az egyetem. - Korábban is vizsgáltuk az EIT Health nyújtotta lehetőségeket, a Catalyst révén most ahhoz a programhoz is csatlakoztunk, és részt veszünk az egészségipari kutatásokban. Azt gondoljuk, hogy a Debreceni Egyetem mint egészségipari kompetencia központ ezzel egyértelműen meghatározza magát Magyarországon. Az intézmény már évekkel ezelőtt az egészségipart jelölte meg mint az intézmény stratégiai fókuszterületét, ez most már a nemzetközi együttműködésekben is értelmet nyer. Sikerült felépítenünk egy olyan innovációs ökoszisztéma-rendszert, amely képes befogadni ilyen együttműködéseket, ezzel élenjárunk a hazai felsőoktatásban – jelentette ki Bács Zoltán.   Sajtóiroda - TPL

DE Szolnok Campus: újrarajzolt jövő

A Debreceni Egyetem a meglévő gazdaságtudományi szakok mellett egészségügyi és műszaki képzések indítását tervezi a Szolnok Campusán, a helyi kórházak pedig a DE orvosképzésébe kapcsolódnának be. Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár a helyszínen beszélt a tervekről.  - A Debreceni Egyetemnek – mint az Észak-alföldi régió legnagyobb felsőoktatási intézményének – kötelessége, hogy a régió másik nagyvárosát, Szolnokot és a szolnoki felsőoktatást is felkarolja – jelentette ki Szilvássy Zoltán rektor a DE Szolnok Campusán tartott szerdai sajtótájékoztatón. Az egyetemi vezető kifejtette: idén 80-an végeztek Szolnokon, szeptemberben pedig 240 új diák iratkozott be, így jelenleg 700 hallgatója van a Debreceni Egyetemnek a campuson, valamennyien a gazdaságtudományi területen tanulnak. - A képzés tekintetében két új területtel bővítenénk a szolnoki kínálatot. Egyrészt a Szolnok felsőoktatási hagyományaira építő műszaki képzéssel, illetve a jelentős társadalmi igényekkel bíró egészségügyi szakokkal. Utóbbiban a képzés teljes spektrumát felvonultatnánk: mentőápoló, műtős, szociális munkás, diplomás ápoló. Emellett Szolnok két nagy kórháza a DE orvosképzésébe integrálódna, gyakorlati oktatást nyújtva a negyed-, ötöd-, hatodéves orvostanhallgatóknak – sorolta Szilvássy Zoltán. Szolnok gazdaságfejlesztése kapcsán a rektor beszélt a debreceni BMW gyár által generált beszállói igények nyújtotta lehetőségekről, valamint kitért rá, hogy az egyetem a napokban kötött együttműködési megállapodást a világ vezető műszaki egyetemével, az MIT-vel, ami három európai innovációs központja közül az egyiket Debrecenben alakítja ki. Bács Zoltán kancellár megjegyezte, hogy a Szolnok Campuson már elhelyezték az új táblákat, amelyen látható az egyetemi címer, ám a helyi elnevezések megtartásával erősítik a helyi identitást. - A Debreceni Egyetemhez való csatlakozásnak nagy jelentősége van Szolnok városa számára. Ez egy újrarajzolt jövőképet jelent, a munkaerőpiac megváltozását, a tudományos háttér és innováció erőteljes hatását a képzésre, a gazdaság erősödésére. A Debreceni Egyetem tervei és a BMW debreceni gyára nyomán egy új jövőkép rajzolódik ki, amely Debrecenen kívül is biztosítani tudja a megváltozott igényekhez alkalmazkodó képzési kereteket. Ez lehetőség Debrecennek, Szolnoknak, de akár Nyíregyházának és Miskolcnak is, így egész Kelet-Magyarország profitálhat belőle – fogalmazott a sajtótájékoztatón Kállai Mária. A térség országgyűlési képviselője hozzátette: az egyetem segítségével a képzés, szakképzés hatékonyabban tud reagálni az ipar, a gazdaság igényeire. Szalay Ferenc polgármester felidézte, hogy a szolnoki főiskola az elmúlt néhány évben kereste a kapcsolódási lehetőségeket, a tét a helyi felsőoktatás léte volt, ugyanakkor a kecskeméti főiskolával történt egyesülés hosszabb távon nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. - Nagyon jókor jött Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár megkeresése. Hálásak vagyunk Kecskemétnek, hogy megmaradt a szolnoki felsőoktatás, s még nagyobb köszönetet érdemel a Debreceni Egyetem, hogy most fejlődőképes szolnoki felsőoktatásról beszélhetünk. Megyei jogú városként felsőoktatás nélkül ugyanis nagyon nehéz helyben tartani az értelmiséget. Ezzel a fúzióval a szolnokiak megkapják a lehetőséget, hogy a teljes felsőoktatási spektrum minden lépcsőfokát el tudják érni a Debreceni Egyetemen keresztül – hangsúlyozta Szalay Ferenc.   A polgármester – a szolnoki járműgyártást újjáélesztő svájci Stadler vasútgyártó érkezéséhez hasonlítva – a város történetének legjelentősebb mozzanatai közé sorolta az egyetemi integrációt, amely 100 évre meghatározhatja a szolnoki felsőoktatást. A vasútgyártásról szólva megjegyezte, hogy a helyi iparvállalatok illeszkednek a Debreceni Egyetem céljai között szereplő járműipari klaszter portfóliójába is. Sajtóiroda - TPL

Debrecenben indít kutatási programot az MIT

A Debreceni Egyetem klinikai központjában indít egészségügyi kutatási programot a világ egyik vezető egyeteme, a Massachussetts Institute of Technology (MIT) - közölte a GE Healthcare az MTI-vel.     A napokban született megállapodás révén az Egyesült Államokban hét éve sikerrel működő, PhD hallgatókat célzó MIT Catalyst program 2020-ban indul a GE Healthcare-rel együttműködésben. Közös kutatásról és képzésfejlesztésről kötöttek megállapodást, a partnerség főbb területei a digitális medicina, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság és a sportorvoslás lesznek - írták a közleményben.     A program különböző profilú szervezeteket fog össze, az együttműködésben részt vesznek egyetemek, kórházak, vállalatok. Céljuk, hogy olyan projekteken dolgozzanak, amelyekkel később a nemzetközi, egészségtechnológiai iparban érdekelt vállalatokat is kiszolgálnak, mint például a GE egészségügyi üzletága, a GE Healthcare.     Az elmúlt hét évben 34 ösztöndíjas vett részt a program négy képzési központjában, őket ötven mentor segítette.     Az MIT-hoz hasonlóan a programot támogató GE Healthcare globális központja szintén Bostonban található, az együttműködés kialakításában azonban a magyarországi központ játszott jelentős szerepet. A GE 2018-ban több mint 6 milliárd forintot fektetett K+F tevékenységekbe Magyarországon - írták. (MTI)

Nagy ünnep: 70 éves a TTK

Neves kutatók előadásaival, jubileumi ünnepséggel és tudományos műhelyeinek seregszemléjével ünnepli fennállásának hetvenedik évfordulóját a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara.   A Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem 1912-ben gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszterségének idejében a XXXVI. törvénycikk elfogadásával, öt karral (Református Hittudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar, valamint Mennyiség- és Természettudományi Kar) alakult. Működését azonban csak két évvel később, 1914-ben kezdte meg három karral, a Természettudományi Kar pedig a II. világháborút követően, 1949-ben jött létre. Alapításának 70. évfordulója alkalmából október 4-én, pénteken ünnepséggel kezdi a TTK jubileumi programsorozatát, amely a félév során neves kutatók, szakemberek előadásaival, valamint a tudomány napján a kar oktatási-kutatási műhelyeinek bemutatkozásával folytatódik. - A Természettudományi és Technológiai Kar fennállása óta mindig is a legmagasabb szintű oktatási és kutatási tevékenységre törekedett. Ezt jelzi az elmúlt évtizedekben a kar iskolateremtő tevékenysége révén létrejött tudományos műhelyek sora, akár a biológia, fizika, földtudomány, kémia vagy matematika területére gondolunk. Ez a kiemelkedő természettudományos tudásbázis tette lehetővé, hogy – a kor ipari kihívásaira válaszul – a kar létrehozza mérnökképzéssel foglalkozó technológiai szárnyát. S éppen emiatt döntöttünk úgy, hogy az évforduló alkalmából a természettudományok egy-egy területének jeles képviselőjét hívjuk meg előadást tartani, valamint teret adunk saját kutatóinknak, hogy bemutassák, milyen kutatásokat végeznek – sorolta a jubileumi program részleteit Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja. A kari vezető hozzátette: az évfordulós programsorozat mellett a TTK hagyományos rendezvényeit is megtartják. Így ebben az évben is várják a felvételi előtt álló középiskolásokat az iTT Kutathatsz Természettudományos és Mérnöki Fesztiválra, a Mi a pálya? pályaválasztási rendezvényre, illetve a TTK Duális Képzési Információs Napra, a kar hallgatói pedig a TTK Szakmai Napon szerezhetnek információkat az előttük álló gyakornoki és karrierlehetőségekről. A 70 éves a DE TTK rendezvénysorozat programjai: 2019. október 4. Jubileumi ünnepség az Aulában 2019. október 15. Bogsch Erik előadása 2019. november 5. Tudomány Nap, a TTK tudományos műhelyeinek bemutatkozása 2019. november 12. Székely Tamás előadása 2019. november 29. Jakab-Tóth Éva előadása (unideb.hu)

yoUDay – a rendezvények doktora

Monumentális show, elementáris fény- és hangtechnika, páratlan közönség, profi szervező csapat – nem fukarkodtak a dicsérettel a yoUDay fellépői. A Debreceni Egyetem páratlan tanévnyitója nekik is felejthetetlen marad.  - Már negyedik alkalommal élhettük át a yoUDay semmihez sem hasonlítható hangulatát, idén is nagyon izgalmas volt a feladat. Elementáris fény- és hangtechnika egy világszínvonalú színpadon – fogalmaztak az Abrakazabra zenekar tagjai. Elmondása szerint a hatalmas színpad láttán Sári Évi szíve is nagyot dobbant. - Több mint húsz éve énekelek, de azért ez finoman szólva sem egy mindennapos dolog, hogy ilyen komoly technikai háttérrel léphet színpadra az ember. Ráadásul a szülővárosomban, azzal a zenekarral, amelyikkel kezdő koromban rengeteget dolgoztam és olyan kollégákkal, akiket igen nagyra becsülök. Ehhez még jött a sokezres nézősereg, akik fantasztikusak voltak. Mit is mondhatnék azon kívül, hogy köszönöm – hálálkodott az énekesnő. A Kowalsky meg a Vega három év után tért vissza ismét a yoUDay színpadára. - Óriási élmény volt ebben a stadionban játszani, hiszen mondhatjuk, hogy a Kowalsky meg a Vega zenekar ismét hazatért. Számunkra Debrecen hazai pálya, ebben az évben zenéltünk már a Főnix Csarnokban, a Campus Fesztiválon és ezt koronázhattuk meg ezzel a fellépéssel. Azt gondoljuk, ez az évünk Debrecenben így volt kerek – nyilatkozta a frontember, Kowa. Az Animal Cannibals két fenegyereke a kezdetek óta hangulatfelelőse a nagyszabású showműsornak. Szerintük a yoUDay az a hely, ahol évente egyszer húszezer ember pozitív energiájában mártózhatnak meg. - A yoUDay az elmúlt négy évben éppúgy fejlődött és csiszolódott, mint egy egyetemi hallgató. Mostanra joggal ki is érdemelhetné a rendezvények doktori címét. Friss és csúcsminőségű zenei felhozatal vegyítve hagyománnyal és a Debreceni Egyetem értékeivel. Mi imádjuk! – lelkendeztek.  Vastag Csaba sem először hódította meg a hölgyek szívét a yoUDay színpadán, de most is a közösség ereje ragadta magával. - Az elmúlt években ez a rendezvény egyre csak monumentálisabb és minőségibb lett. Nem is tudom, hova lehetne még fokozni. Mivel magam is voltam egyetemista, tudom, hogy mennyire fontos a hallgatóknak az összetartozás érzése. Büszke vagyok és nagy örömömre szolgál, hogy ha csak egy pár percig is, de részese lehettem ennek a csodának – mondta az énekes. Rúzsa Magdi is nagyon szerette a debreceni közönséget, és ígérte, hogy harmadjára is szívesen elfogadja a szervezők meghívását, csakúgy, mint Heincz Gábor Biga, aki állandó fellépője a stadionshow-nak. - Minden évben olyan izgalommal várom a yoUDay-t, mint a gyermek a karácsonyt! Több ezer koncertet játszottam már a világ sok-sok színpadán, de egy kezemen meg tudom számolni azokat a zenei koncertélmènyeket, amik közül az egyik legkiemelkedőbb, felejthetetlen és páratlan a yoUDay! Külön köszönet az összehangolt szervezésért, a legmagasabb kvalitású hang-, vizuál- és színpadtechnikáért! A legnagyobb köszönet pedig a srácoknak jár, akik huszonkétezren velünk ünnepeltek – nyilatkozta az ezerarcú előadó. Sokan várták az ország egyik legújabb és legnépszerűbb fiúbandáját, a Follow the Flow-t. Ekkora közönség előtt talán még ők sem koncerteztek. - Megtisztelő volt a meghívás, nagyon jól éreztük magunkat, csodás érzés volt a teltházas Nagyerdei Stadionban koncertet adni. Igazán profi volt a show! Köszönjük szépen a mindig remek debreceni közönségnek! – hangsúlyozták a zenekar tagjai. A szervezők már kitűzték a 2020-as yoUDay időpontját. Jövőre szeptember 16-án ötödjére telik meg a Nagyerdei Stadion a tanévkezdést bulival ünneplő hallgatókkal és barátaikkal.  Sajtóiroda-TB

Kollégium- és haranglábavató Pallagon

Kollégium- és haranglábavatóval nyitotta meg jubileumi programsorozatát a Debreceni Egyetem pallagi középiskolája hétfőn. A Balásházy idén ünnepli a középfokú agrárszakképzés indításának 80. évfordulóját. - A Balásházy-nak van egy sajátos arculata, egy olyan identitásformáló kisugárzó ereje, amely az itt végzetteket még évek, évtizedek múlva is arra készteti, hogy visszatérjenek és tudásukhoz, tehetségükhöz mérten részt vegyenek az iskola életében, hozzájáruljanak annak fejlődéséhez – hangsúlyozta Bartha Elek oktatási rektorhelyettes az intézmény felújított kollégiumának, illetve az épületek között felállított harangláb avatóünnepségén. Szlezák László aranykalászos harangöntő alkotása 1933-ban kapott helyet az intézményben, de az elmúlt évtizedekben erősen megrongálódott, még egy háborús lövedék nyoma is felfedezhető rajta. - Ez a harangláb mindig meghatározó jelképe volt az iskolához szervesen kapcsolódó fiú és lánykollégiumnak, nemzedékek keltek és tértek nyugovóra a hallatán, szinte vezényelte mindennapi életüket. Régi fénye azonban megkopott. Ezt észlelte egykori kiváló diákunk, Rózsa Péter, aki önzetlen felajánlást tett és elvállalta a harangláb felújítását, renoválását – emelte ki köszöntő beszédében Filep Miklós intézményvezető. Hozzátette: az iskola legalább olyan hálás a munkában résztvevő szakembereknek, mint a fenntartó Debreceni Egyetemnek, amely a kollégium teljes körű felújításának költségét biztosította. A beruházás első ütemében 120 millió forintot fordítottak az épületek energetikai korszerűsítésére, a szeptember elején befejeződött második ütemben pedig a belső munkálatok, így a gépészet, a burkolatok és a bútorzat cseréje valósult meg 180 millió forintból. Az így kialakított, zömében háromfős szobákban laknak az iskola sporttagozatos diákjai, a DLA növendékei is. - A Debreceni Labdarúgó Akadémiát egy több évtizedes múltra visszatekintő intézmény várta itt Pallagon, azóta is kiváló partnerségi viszonyt ápolunk a Balásházy-val. Az oktatási színvonal emelkedése mellett az infrastruktúra is folyamatosan fejlődik, ami a mi munkánkat is nagyban segíti, hiszen ebben a felújított kollégiumban modern és minden igényt kielégítő körülmények között töltheti mindennapjait a jövő labdarúgó nemzedéke – mondta Makray Balázs, a DLA ügyvezetője. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke szerint az intézmény fejlődése az ágazat jövője szempontjából is fontos.  - A magyar agráriumnak a hagyományra és az innovációra kell épülnie, arra a tudásra, amit mi magyarok itt a Kárpát-medencében megmutattunk. De hogyan lehet ezt úgy továbbvinni, hogy a 21. században is megállja a helyét? A Balásházy-ban ez a receptúra adott, hiszen ez a nagyon komoly hagyományokra épülő középiskola a fenntartó Debreceni Egyetemmel együtt a térség legnagyobb tudásbázisa – hívta fel a figyelmet Szólláth Tibor.  A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma ebben a tanévben ünnepli a középfokú agrárszakképzés indításának 80. évfordulóját. A jubileum alkalmából programsorozatot szervez az intézmény, melynek első kiemelkedő rendezvénye volt a kollégium és a harangláb felavatása. A következő hónapokban szakmai tanácskozásokkal, évfolyamtalálkozókkal és számos egyéb eseménnyel tisztelegnek az egykori és a jelenlegi tanárok, diákok. Elhatározták továbbá, hogy mostantól minden tanévben minden tanuló és pedagógus elültet egy-egy fát a Nagyerdőben. (unideb.hu)

Ilyen volt a rejtélyek éjszakája Debrecenben

Minden titokra fény derült a Debreceni Egyetemen és campusain, pénteken, a Kutatók Éjszakáján, Több mint 150 különleges program várta a tudomány iránt érdeklődő látogatókat Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon és Hajdúböszörményben. A rendezvényen idén is helyet kaptak a már megszokott, változatlan népszerűségnek örvendő programok –a szuperszámítógép megismerése, kalandozások a virtuális világban, utazás a koponyák körül, vagy akár a jövő egészségügyi technológiái–, amelyekre szinte már a meghirdetés pillanatában be is telt a regisztrációs felület. Több tudományterületet is felölelt a szabaduló-szobák kínálata, ahol tudományos műveltségük segítségével találhatták meg a menekülés útját a résztvevők. A Természettudományi és Technológiai Kar kínálatából most sem maradhattak ki a látványos kémiai kísérletek, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar jóvoltából pedig a Böszörményi úti campuson pedig még azt a különleges kenyeret is meg lehetett kóstolni, amit – szigorúan tudományos alapon – saját maguk süthettek a vendégek. – A Debreceni Egyetemen egész évben folyamatosan történnek érdekes dolgok, de csak egyetlen éjszaka az, amikor mindezt a nagyközönség elé tudjuk tárni, közérthetően, könnyedén bemutatva akár a legsúlyosabb tudományterületeket is – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Csernoch László. Az egyetem tudományos rektorhelyettese kiemelte: öröm volt látni, hogy a középiskolás korosztály is eljött az intézménybe, hiszen elsősorban a fiatalokat szeretnénk meggyőzni arról, hogy érdemes a tudományos pályát választani. A Kutatók Éjszakáján az egész egyetem megmozdult: az intézmény négy városban (Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Hajdúböszörmény) lévő campusai mellett a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházban, az Atommagkutató Intézetben és az Agóra Tudományos Élményközpontban is várták a látogatókat, akiknek csaknem kétszáz önkéntes segített eligazodni a programkavalkádban. (unideb.hu)